Skip to main content
sharethis

อบต.นาแสง จ.บึงกาฬ ใช้งบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล-กองทุน LTC หนุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในพื้นที่ ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน-เตียง สร้างนวัตกรรมไม้กวาดทางมะพร้าว-ถนนปลอดฝุ่น 

11 ก.พ.2565 ทีมสื่อ สปสช. รายงานต่อสื่อมวลชนว่า คณะผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 8 อุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนาแสง (กปท.) และระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง (Long Term Care : LTC) ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โดยมี ดร.นิรันดร์ เนาวนิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นาแสง ให้การต้อนรับ  

ดร.นิรันดร์ เนาวนิต นายก อบต.นาแสง เปิดเผยว่า โครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้สูงอายุตำบลนาแสงที่ดำเนินการนี้ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ต.นาแสง จัดว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมกิจกรรมใหม่ๆ นอกเหนือกิจกรรมรำไม้พลองซึ่งทำกันเป็นประจำอยู่เดิมแล้ว โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทุกบ้านมีกิจกรรมออกกำลังกายทุกเช้าร่วมกัน โดยใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวทำความสะอาดถนนหน้าบ้านของตนเองให้ปลอดฝุ่น นอกจากจะทำให้ถนนสะอาด ไร้ฝุ่นละออง ส่งผลให้พระภิกษุและสามเณรสามารถเดินบิณฑบาตบนถนนที่สะอาดขึ้น   

          สำหรับ อบต.นาแสงมีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในผู้สูงอายุตามกลุ่มความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ได้แก่ กลุ่มติดสังคม ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยการปัดกวาดฝุ่นละอองตามถนนหนทางและปลูกผักพื้นบ้านเป็นไม้ยืนต้น ส่งผลให้ทำให้จิตแจ่มใส ไม่เครียด  

นอกจากนี้ มีการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดบ้าน ติดเตียง) ตามโครงการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (LTC) ในชุมชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุและกลุ่มบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง มีการจัดบริการดูแลและส่งเสริมสุขภาพภายใต้กองทุน LTC ร่วมกับ รพ.สต.นาแสง และ รพ.สต.บ้านนาคำแคน ซึ่งเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) เป็นต้น  

“ส่วนนี้เรามี 2 กองทุน คือกองทุนสุขภาพพื้นที่ ซึ่งทาง อบต. ก็จะสมทบเงินกับ สปสช. เรานำมาสร้างเสริมสุขภาพอย่างเดียว ส่วนก้อนที่ 2 เงินกองทุน LTC ที่ได้รับ 6,000 ต่อ 1 คน ก็จะมาให้ Care Giver ใช้ดูแล รวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย” ดร.นิรันดร์ กล่าว 

ดร.นิรันดร์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับในพื้นที่ ต.นาแสง มีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต จำนวน 3 ราย ซึ่งกรณีของนางบรรทม บุญวัน ยังอยู่ในระหว่างตัดสินใจที่จะเข้ารับบำบัดทดแทนไต รายที่ 2 บำบัดด้วยการล้างไตผ่านหน้าท้อง และรายที่ 3 บำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดที่โรงพยาบาลทุกสัปดาห์  

“เงินของเราที่เป็นเงิน LTC ก็จะนำลงไปที่ รพ.สต. นาแสง และ รพ.สต.นาคำแคน นำไปจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง อบต.ก็จะเข้าไปติดตามการใช้งบประมาณในส่วนนั้น นั่นก็คือเงินกองทุนตัวนั้น” ดร.นิรันดร์ กล่าว 

ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 8 อุดรธานี กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่รับผิดชอบ สปสช เขต 8 อุดรธานี 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ มีจำนวน อปท. ทั้งหมด 714 แห่ง เข้าร่วมโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 712 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99 มีจำนวนผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2564  จำนวน 48,515 ราย  จำแนกผู้เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มที่ 1 ร้อยละ 62.2, กลุ่มที่ 2 ร้อยละ 19.1, กลุ่มที่ 3 ร้อยละ 13.3 และกลุ่มที่ 4 ร้อยละ 5.4 แบ่งตามสิทธิการรักษา สิทธิบัตรทอง ร้อยละ 89.7  สิทธิข้าราชการ ร้อยละ 7.4 สิทธิประกันสังคม ร้อยละ 0.6 และสิทธิอื่น ร้อยละ 1.4 

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า งบประมาณที่ สปสช. ร่วมมือกับท้องถิ่นจะมีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) มีวัตถุประสงค์หลักคือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังมีกองทุนสำหรับการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (LTC) ในกรณีใช้ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง  

สำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจะมีนักบริบาลท้องถิ่นเข้ามาร่วมดูแล ในกรณีของนางบรรทม บุญวัน เป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีปัญหาไตวายเรื้อรังนั้นอาจจะเข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไต ซึ่งก็ได้มีการอธิบายให้ญาติ-ผู้ดูแลทราบแล้วว่าผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสามารถเข้ารับการบำบัดทดแทนไตได้ และสามารถเลือกแบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจร่วมกันของแพทย์และผู้ป่วย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เลือกวิธีการบำบัดทดแทนที่เหมาะสมที่สุด  

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net