Skip to main content
sharethis

รองโฆษก ทบ. แจงการร่วมผลิตข่าวระหว่างททบ.- บ.กาแล็กซีฯ เป็นเรื่องปกติการนำพันธมิตรที่เชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ สนองตอบภารกิจด้านความมั่นคง สร้างจิตสำนึกรักชาติ รักแผ่นดิน ให้ปชช.ได้ข้อมูลรอบด้าน หลัง 'เพื่อไทย' ขอ 'ประยุทธ์' ตรวจสอบ ททบ.5 ให้ Top News เข้าไปผลิตข่าว มองไม่โปร่งใส่ ขัดต่อความมั่นคงของรัฐ

21 ก.พ.2565 จากกรณีเมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา สมคิด เชื้อคง ส.ส.พรรคเพื่อไทย อภิปรายประเด็นที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) อนุญาตให้ช่อง Top News เข้าไปร่วมผลิตรายการกับ ททบ.5 โดยเรื่องนี้มองว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่รอบครอบและไม่ระมัดระวัง เพราะเป็นคนควบคุม ที่รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่ และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลใด ใช้ประโยชน์ต่อคลื่นความถี่ โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน นั้น

ล่าสุดวันนี้ (21 ก.พ.) สื่อหลายสำนัก เช่น สำนักข่าวไทย มติชนออนไลน์และไทยโพสต์ รายงานว่า พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุถึงการร่วมผลิตรายการข่าวกับบริษัทสื่อภายนอกและกังวลว่าอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการและความเป็นกลางของสถานี กองทัพบกขอเรียนว่าททบ. 5 เป็นกิจการด้านสื่อสารมวลชน ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพบก มีสถานะเป็นผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช. ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่ 2 ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ

“สถานีดำเนินการภายใต้อุดมการณ์ของทางสถานีคือ “นำคุณค่าสู่สังคมไทย”ตลอดมา ไม่ได้รับการสนับสนุนงปประมาณจากทางราชการ และมีผู้จัดรายการและพันธมิตรร่วมผลิตเนื้อหาสาระหลากหลาย ตามวิถีแห่งการดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน ปัจจุบันททบ.บริหารจัดการสถานีด้วยตนเอง ส่วนการร่วมมือกับบริษัท กาแล็กซี มัลติมีเดียคอร์เปอเรชั่น จำกัดในปี 2565 ถือเป็นเรื่องปกติการนำพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพด้านการสื่อสารมาร่วมผลิตรายการข่าว เหมือนการบริหารจัดการของสถานีโทรทัศน์ทั่วไป บริษัทดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเข้ามาบริหารสถานี โดยกำหนดการจัดแบ่งรายได้และการประกันรายได้ขั้นต่ำ 65 ล้านบาทต่อปี หากมีรายได้เพิ่มขึ้น ททบ.จะได้รับมากขึ้นตามสัดส่วน” รองโฆษกกองทัพบก กล่าว

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า ข้อตกลงเรื่องการจัดสรรรายได้ เป็นพื้นฐานค่าตอบแทนทั่วไปของการบริหารงานด้านสื่อสารมวลชน แต่สาระสำคัญที่สื่อในเครือของกองทัพบกยึดมั่นตามนโยบายคือ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กสทช. สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทันสมัยมีประสิทธิภาพ เพื่อความรัก ความสามัคคี สนองตอบภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ สร้างจิตสำนึก อุดมการณ์รักชาติรักแผ่นดินและให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลรอบด้าน ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

“เป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนรู้เท่าทันทุกเหตุการณ์ เพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันปรากฎข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนความจริงผ่านช่องทางต่าง ๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ทั้งนี้ หากภาคส่วนใดได้รับผลกระทบหรือมีข้อมูลการดำเนินการของททบ.ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ สามารถใช้สิทธิดำเนินการตามกฎหมายหรือช่องทางที่รัฐกำหนดไว้” รองโฆษกกองทัพบก กล่าว

'เพื่อไทย' ขอ 'ประยุทธ์' ตรวจสอบ ททบ.5 ให้ Top News เข้าไปผลิตข่าว มองไม่โปร่งใส่ ขัดต่อความมั่นคงของรัฐ

ขณะที่การอภิปรายของ สมคิด เชื้อคง ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.อุบลราชธานี นั้น วอยซ์ออนไลน์ รายงานด้วยว่า สมคิด ยังบอกว่า ปล่อยปะละเลย ให้ ททบ.5 ดำเนินการไม่โปร่งใส ก่อให้เกิดความเสียหาย ความมั่นคงของรัฐ และสาธารณะ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ที่สำคัญกองทัพบกเป็นผู้ถือหุ้น ถึง 19 ล้านหุ้น ถือว่าเป็นเจ้าของ ททบ.5 ต่อมา ททบ.5 ได้แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 19 ก.ย.46 แล้วเปลื่ยน ชื่อมาเป็น บ.อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์ไพร์ท จำกัด(มหาชน) และกองทัพบก ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งผู้ที่เข้ามาบริหารส่วนใหญ่ มาจากกองทัพบก คือ ผู้บัญชาการทหารบก และแต่งตั้งให้ พล.อ.รังสิ กิตติญาณทรัพย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ให้มาบริหารกิจการภายใน ททบ.5 

ทั้งนี้ สมคิด มองว่า ผู้บริหาร ททบ.5 ทำงานไม่โปร่งใส โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ บ.แกแลคซี่ มัลติมีเดีย คอร์เปอร์เรชั่น ได้ร่วมกันลงนามผลิตข่าวมติใหม่ เมื่อต้นปี 65 ทำให้มีข้อสงสัยว่า มีบริษัท ชื่อ ท๊อปนิวส์ ดิจิตอล ของสนธิญา ชื่นฤทัยในธรรม จะเข้ามาผลิตข่าวช่อง 5 ซึ่งช่อง Top News เคยร่วมหัวจมท้ายอยู่หลายช่อง ภาษาบ้านเราไปช่องไหนก็เจ๊ง

แต่ก็มีผู้บริหารบางคนคัดค้าน ไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาดำเนินการ Top News จึงเข้าไปตั้ง บ. แกแลคซี่ฯ เข้ามา เมื่อ 23 ก.ย.64 จดทะเบียนแค่ 7 วัน ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ก็ได้ลงนามผลิตรายการกับ ททบ.5 ซึ่งเรื่องนี้ผิดกับวิสัย ของการประกอบการ ที่สินทรัพย์ของช่อง มีจำนวนมาก ซึ่งบริษัท ที่มีผลงานทำไมถึงไม่ได้งานนี้ แต่ผลประโยชน์ที่ ททบ.5 จะได้รับ คือ 65 ล้านบาท 

สมคิด มีความห่วงใยในกองทัพบก ในความมั่นของประเทศ เพราะเรื่องความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ก็เป็นที่ประจักษ์เหมือนกัน พร้อมนำภาพ ทีมผู้ประกาศข่าว ที่ถ่ายรูปคู่กับแกนนำ กปปส. เข้ามาโชว์กลางที่ประชุมสภา ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ควรเข้าไปดูเรื่องนี้ และอยากให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษา ททบ.5 ที่เป็นของกองทัพบก ไม่ให้เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาตามมา 

สมคิด ยังกล่าวถึง กระแสข่าว ว่ามีผู้บริหารกองทัพบก จะเข้าไปเซ็นต์สัญญากับผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แต่ข่าวสุดท้ายวงแตก ไม่ได้เซ็นต์ ซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้อำนาจหน้าที่ใคร ไปหาสปอนเชอร์หรือไม่ 

สมคิด เสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งคณะกรรมการสอบ ผู้อำนวยการใหญ่ เหตุใดไม่ให้มีการแข่งขัน เสนอราคาจัดจ้าง แต่กลับไปเอาคน กลุ่มที่ตัวเองชอบ พร้อมขอให้เปิดสัญญาระหว่าง ททบ.5 และ บ.แกแลคซี่ฯ โดยกรรมการที่จะมาสอบต้องเป็นคนนอก เมื่อผลสอบออกแล้ว ขอให้แจ้งสาธารณะชนและสื่อมวลชนรับทราบ ว่าใครได้ประโยชน์ เพื่อรักษาความเป็นสื่อของกองทัพบกให้อยู่กับประชาชน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net