Skip to main content
sharethis

กกต.แจงการวินิจฉัยใบส้มของ 'สุรพล ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย' เป็นไปด้วยความสุจริต รอบคอบ เป็นอำนาจการไต่สวนเพื่อให้ทันกำหนด เร่งคัดสำนวนเพื่อพิจารณาเทียบเคียงคดีอื่นๆ ที่ กกต.เคยถูกฟ้องก่อนพิจารณาอุทธรณ์ 

 

22 เม.ย.2565 ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สนง.กกต.) เผยแพร่คำแถลง 'การดำเนินการกรณีคำพิพากษาศาลจังหวัดฮอด' กรณี ให้สำนักงาน กกต. ชำระเงินแก่ สุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทยนั้น ว่าตามที่ศาลจังหวัดฮอดได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ พ 23/2565 เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2565 ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 64,148,683.77 บาท พร้อมดอกเบี้ย นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการโดยสุจริตและรอบคอบแล้วตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และใช้อำนาจสืบสวนหรือไต่สวนตามที่จำเป็นหรือตามที่เห็นสมควร ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 224 (2) เพื่อให้ทันต่อกำหนดเวลาประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 85 โดยเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีอำนาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวได้ โดยคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งถือเป็นที่สุด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 225

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้รายงานคำพิพากษาของศาลจังหวัดฮอดดังกล่าวข้างต้น ต่อที่ประชุมคณะกรรรมการการเลือกตั้งเพื่อโปรดทราบ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบคดีในลักษณะเดียวกันกับคดีอื่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ดำเนินคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจอุทธรณ์คำพิพากษาศาลจังหวัดฮอดต่อไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net