'อนุบาลกาญจนบุรี' เดินหน้าใส่ชุดทหาร-ชุดจิตอาสา รร.ออกให้ครึ่งหนึ่ง ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี เดินหน้าใส่ชุดทหารต่อ จะช่วยออกคำใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดทหาร-ชุดจิตอาสา ชั้นอนุบาล  50% ของราคาเต็ม ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง แถมครูยินดีใส่ให้เหมือนเด็ก หวังให้เด็กเกิดความรู้สึกรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ด้าน 'ธัญวัจน์ ก้าวไกล' ย้ำระเบียบวินัยและความรักชาติไม่ได้เกิดจากชุดนักเรียนและ ชุดทหาร

11 พ.ค.2565 จากกรณีในโซเชียลเน็ตเวิร์คนำภาพกฏระเบียบการแต่งกายของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลแห่งหนึ่ง ที่ให้นักเรียนใส่ชุดเครื่องแบบ 5 วัน 4 ชุด หนึ่งในนั้นคือชุดทหาร เพื่อทำกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมรวมทั้งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนั้น

'อนุบาลกาญจนบุรี' เดินหน้าใส่ชุดทหารต่อ รร.ออกให้ครึ่งหนึ่ง ครูยินดีใส่ให้เหมือนเด็ก

ล่าสุดวันนี้ (11 พ.ค.) ช่อง 3 พลัส รายงานว่า โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ออกเอกสารชี้แจงโดยระบุว่า

“ตามที่ ได้ปรากฏในสื่อออนไลน์ เรื่องการแต่งกายของนักเรียน ระดับปฐมวัยของนักเรียนอนุบาลกาญจนบุรี มีชุดที่ต้องใส่มากเกินไปจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา โดยเฉพาะชุดแต่งกายคล้ายทหารนั้น โรงเรียนขอนำเรียนว่า ชุดแต่งกายคล้ายทหารใช้แต่งเพื่อร่วมกิจกรรม กองพันอารักขาแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

1.เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

2.เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย

3.เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

4.เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ

5.เพื่อให้เด็กซึมซับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

โดยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2565 ทางโรงเรียนขอชี้แจงเรื่องการแต่งกายตามกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน ดังนี้

1.ประชุมผู้ปกครองและสอบถามความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมในวันที่ 9 พ.ค.65 สอบถามความคิดเห็นการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 โดยมีข้อสรุปว่า ผู้ปกครองเห็นด้วยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

2.จัดทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องการดำเนินกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 11 พ.ค.65 ให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเพื่อช่วยพิจารณากิจกรรม ดังนี้ “ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมและชำระเงินซื้อชุดทหาร” “ ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม และมีชุดทหารแล้ว” “ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่ประสงค์ซื้อชุดทหาร”

3.โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีไม่มีการจำหน่ายชุดทหารในโรงเรียน แต่จะอำนวยความสะดวกโดยการสำรวจราคาชุดให้ผู้ปกครอง และจัดหาร้านที่ราคาถูกและมีคุณภาพ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงแจ้งผู้ปกครองเพื่อสั่งตัดชุดให้เด็กตามที่ผู้ปกครองประสงค์ โดยที่โรงเรียนไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากการจัดซื้อชุดทหาร

4.คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกคน ยินดีซื้อชุดทหารเพื่อสวมใสให้เหมือนกับเด็ก ทั้งครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยง โดยใช้เงินส่วนตัวในการจัดซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม และเป็นต้นแบบให้กับเด็กในการร่วมกิจกรรม

จากเหตุการณ์ที่ปรากฏ โรงเรียนประชุมเมื่อวันที่ 10 พ.ค.65 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่อง “การแต่งกายในการจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี” ดังนี้

1.ทบทวนจุดประสงค์ของกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน

2.ทบทวนความพึงพอใจในการทำกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา

และ 3.ทบทวนและสรุปภาพรวมกิจกรรมในทุกปี

นอกจากนี้ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่ง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี มีข้อสรุปเรื่อง การแต่งกายในการจัดกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดินของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการแต่งกายในกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสา โดยทางโรงเรียนจะช่วยออกคำใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดทหารของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 และซื้อชุดจิตอาสาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 โดยจ่ายให้ 50% ของราคาเต็ม และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเรื่องการจัดกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสา ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 11 พ.ค.65

เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายในการช่วยเหลือ และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการซื้อชุดเพื่อร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษามีข้อเสนอแนะให้งดการใส่ชุดผ้าไทยอาเซียนในวันศุกร์ โดยทางโรงเรียนจะร่วมพิจารณากับผู้ปกครองอีกครั้ง

โรงเรียนจึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนในระดับปฐมวัย มีความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเจตนารมณ์เดียวคือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คุณครูทุ่มเท เสียสละตั้งใจในการจัดการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เรายังคงยึดมั่นในปรัชญาของโรงเรียน “ความรู้ คู่คุณธรรม” เสมอมา และจะเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาของ จังหวัดกาญจนบุรีตลอดไป”

'ธัญวัจน์ ก้าวไกล' ย้ำระเบียบวินัยและความรักชาติไม่ได้เกิดจากชุดนักเรียนและ ชุดทหาร

ขณะที่ทีมสื่อพรรคก้าวไกล รายงานว่า ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วนผู้มีความหลากหลายทางเพศ พรรคก้าวไกล  กล่าวถึงกรณีจากการแชร์ภาพในสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการแต่งกายประถมวัยของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่มีการแต่งกายทั้งชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดทหารลายพราง รวมถึงชุดอาเชียน และกำหนดใส่ชุดต่าง ๆ ในหนึ่งสัปดาห์ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ว่ากฎระเบียบดังกล่าวของโรงเรียนนั้นเป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ปกครองเกินไปหรือไม่นั้น 
โดยต่อมาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ออกมาชี้แจงถึงจุดประสงค์ของการใส่ชุดทหารลายพราง ว่าเพื่อให้เด็กนักเรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้มีการหารือกับผู้ปกครองแล้วในกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงชี้แจงว่าการขายชุดต่าง ๆ นั้นทางโรงเรียนไม่มีส่วนแบ่งใด ๆ กับรายได้จากการขายชุด

ธัญวัจน์ กล่าวว่า เราต้องตั้งคำถามในเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเสียที หากพิจารณาจากข้ออ้างเรื่องความเรียบร้อยและระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากชุดนักเรียนจริงหรือ และในวันนี้ในสังคมไทยมีระเบียบวินัยมากน้อยแค่ไหน ในเมื่อมีการกำหนดให้ใส่เครื่องแบบตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย ยังไม่นับรวมอาชีพที่ต้องใส่เครื่องแบบอย่างทหารหรือตำรวจเองด้วยซ้ำที่เห็นการแตกแถว ละเมิดกฎหมายตามที่ปรากฏเป็นข่าวบ่อยครั้ง

"ส่วนเรื่องการใส่สุดทหารลายพรางเพื่อเป้าหมายรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการสื่อความหมายแบบใดกัน การไม่ใส่สุดทหารคือการไม่รักชาติอย่างนั้นหรือเปล่า ธัญคิดว่าเราทุกคนสามารถรักชาติได้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะอยู่ในอาชีพอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีเครื่องแบบหรือไม่มีเครื่องแบบ

“การสอนเด็กให้คุณค่ากับเครื่องแบบ ไม่ต่างจากการให้ความสำคัญสิ่งภายนอก ให้คุณค่ากับวัตถุมากกว่ามนุษยธรรม เราควรเปลี่ยนการตรวจชุดนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ เป็นการสอนและให้ความสำคัญในการเคารพตนเอง เคารพผู้อื่น เหตุและผล ความรับผิดชอบ และการใช้พื้นที่ส่วนรวม น่าจะเป็นการสร้างสำนึกของระเบียบวินัยมากกว่าการใส่ชุดนักเรียน “ ธัญวัจน์ กล่าว 

ธัญวัจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่สถาบันการศึกษาควรสอนคือความเท่าเทียมกันของพลเมืองท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายและมนุษยธรรมในการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน รวมถึงการเคารพในกฎเกณฑ์กติกาที่ทุกคนสามารถออกแบบร่วมกันได้ แทนการใส่ชุดทหารลายพรางแล้วบอกว่าคือการรักชาติ เช่นเดียวกับการให้ความสำคัญกับการสอนประวัติศาสตร์ไทยและประเทศในอาเซียนอย่างเปิดกว้าง ไม่ชี้นิ้วผิดหรือถูกให้กับประวัติศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักฐานใหม่ที่ค้นพบและการตีความได้หลายแบบการส่งเสริมในทิศทางนี้น่าจะเป็นการสร้างความเข้าใจในประเทศอื่น ๆ มากกว่าการใส่ชุดอาเซียน เป็นการสอนให้เด็กเข้าใจจากภายใน ไม่ใช้การยึดติดกับเครื่องแบบภายนอก 

“ทุกวันนี้เรายังมีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนกับการค้ามนุษย์บังคับค้าประเวณีกับเยาวชน ทุกวันนี้เรายังมีเจ้าหน้าที่ขูดรีดส่วยต่าง ๆ หรือหากมองหน้าสื่อในวันนี้เราเห็นคนในเครื่องแบบมากมายที่ไม่ได้รักชาติและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เครื่องแบบที่ถูกให้คุณค่ากลับกลายเป็นพื้นที่หลบซ่อนและปิดบังเสียเอง ธัญขอยืนยันว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ชุด แต่อยู่ที่การกระทำ" ธัญวัจน์ กล่าวทิ้งท้าย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์