ครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 66 3.18 ล้านล้านบาท พร้อมตั้ง กมธ.พิจารณา

ที่ประชุม ครม.มีมติรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 66 วงเงิน 3,185,000 ล้านบาท พร้อมให้ตั้ง กมธ.พิจารณาร่าง

17 พ.ค. 2565 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลเผยแพร่ข่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3,185,000 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายงบกลาง 590,470.0ล้านบาท รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,090,329.6 ล้านบาท รายจ่ายบูรณาการ 218,477.7 ล้านบาท รายจ่ายบุคลากร 772,119.1 ล้านบาท รายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน 206,985.6 ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 306,618.0 ล้านบาท

โอกาสนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 64 คน ประกอบด้วยกรรมาธิการ ฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อ 16 คน ประกอบด้วยข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ ซึ่งไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ โดยที่ระบุไว้แล้ว จำนวน 4 คน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำหรับกรรมาธิการ ฯ ในสัดส่วนพรรคการเมือง จำนวน 48 คน แบ่งเป็นส.ส. ฝ่ายรัฐบาล จำนวน 27 คนและ ส.ส. ฝ่ายค้านจำนวน 21 คน ที่ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ ต่อไป

สำนักงบฯ เผยแพร่ ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 66 แล้ว ตั้ง 3.18 ล้านล้าน - ส่องเทียบรายหน่วยงานกับปี 65

ก่อนหน้านี้เมื่อ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์สำนักงบประมาณ เผยแพร่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรายละเอียดงบประมาณปีนี้เพิ่มจากปี 2565 จำนวน 85,000,000,000 ล้านบาท

จากร่างที่สำนักงบฯ เผยแพร่มากระทรวงสามอันดับแรกที่ได้เยอะที่สุด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับตามลำดับ อย่างไรก็ตามกระทรวงที่มีอัตราส่วนได้งบเพิ่มจากปีที่แล้วมากที่สุดคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือ 74.04% 

รายการที่น่าสนใจที่ปรากฏตามเอกสารของสำนักงบฯ ที่เผยแพร่เมื่อ 3 พ.ค.2565 ดังนี้

กระทรวง/หน่วยงาน งบฯปี 65 (บาท) ร่างงบฯ ปี 66(บาท) ส่วนต่าง %
งบประมาณรายจ่ายประจำปี รวม 3,100,000,000,000 3,185,000,000,000 85,000,000,000 2.74
งบกลาง 587,409,336,900 590,470,000,000 3,060,663,100 0.52
สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ 24,260,621,200 22,652,526,700 -1,608,094,500 -6.63
กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับ 92,753,279,000 88,166,019,700 -4,587,259,300 -4.95
กระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับ 10,948,797,100 10,497,305,500 -451,491,600 -4.12
กระทรวงการต่างประเทศ 3,744,942,300 3,763,172,000 18,229,700 0.49
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในกำกับ 2,835,293,700 3,054,859,600 219,565,900 7.74
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานในกำกับ 21,411,133,800 21,370,170,800 -40,963,000 -0.19
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับ 45,119,320,300 45,632,771,500 513,451,200 1.14
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับ 34,684,924,600 60,365,691,100 25,680,766,500 74.04
กระทรวงคมนาคม 57,154,415,100 58,064,862,600 910,447,500 1.59
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานในกำกับ 3,821,301,500 3,751,986,500 -69,315,000 -1.81
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในกำกับ 11,235,713,600 13,633,039,100 2,397,325,500 21.34
กระทรวงพลังงาน 1,873,129,300 1,866,966,200 -6,163,100 -0.33
กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกำกับ 3,601,805,300 3,661,736,600 59,931,300 1.66
กระทรวงมหาดไทย 259,593,878,500 269,145,884,900 9,552,006,400 3.68
กระทรวงยุตธิรรมและหน่วยงานในกำกับ 11,803,483,800 12,467,180,500 663,696,700 5.62
กระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกำกับ 45,723,428,000 50,308,420,200 4,584,992,200 10.03
กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับ 4,288,370,200 4,223,741,500 -64,628,700 -1.51
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับ 117,927,639,500 121,186,778,200 3,259,138,700 2.76
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ 37,543,236,900 37,219,392,200 -323,844,700 -0.86
กระทรวงอุตสาหกรรม 2,128,298,100 1,673,857,100 -454,441,000 -21.35
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้ การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 37,303,062,700 36,113,927,200 -1,189,135,500 -3.19
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 618,875,600 618,517,100 -358,500 -0.06
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 795,481,600 700,926,100 -94,555,500 -11.89
ส่วนราชการในพระองค์ 8,761,390,800 8,611,669,600 -149,721,200 -1.71
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300,000,000 2,300,000,000 - 0.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 800,000,000           800,000,000 - 0.00

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์