Skip to main content
sharethis

ที่ประชุมสภามีมติรับหลักการ 178 เสียงต่อ 137 เสียงให้ร่าง “พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า” ของก้าวไกลผ่านวาระที่ 1 แล้ว และมีมติให้ตั้ง กมธ.พิจารณาต่อ ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง สภา รับหลักการด้วยคะแนน 373 ต่อ 7 เสียง

8 มิ.ย.2565 เวลา 17.30 น. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระอภิปรายเพื่อลงมติวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ที่เท่าภิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.เขตจากพรรคก้าวไกลและคณะเป็นผู้เสนอ ในการประชุมวาระนี้มีสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม

เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. หลังการอภิปรายที่ประชุมเรียกแสดงตนก่อนลงมติมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 330 คน และเมื่อมีการลงมติแล้วมีผลออกมาว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้รับหลักการ 178 เสียง ไม่เห็นด้วย 137 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง ไม่ลงคะแนนไม่มี ทำให้ร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้าฉบับนี้ผ่านในชั้นรับหลักการกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎร

หลังการลงมติที่ประชุมได้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 25 คน สัดส่วนเป็นคณะรัฐมนตรี 5 คน สัดส่วนจากพรรคการเมือง 20คน แบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย 6 คน พรรคพลังประชารัฐ 4 คน พรรคภูมิใจไทย 3 คน พรรคประชาธิปัตย์ 2 คน พรรคก้าวไกล 2 คน พรรคเศรษฐกิจไทย 1 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 1 คน

สำหรับสาระของร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้าที่ทางพรรคก้าวไกลพยายามผลักดันนี้ส่วนสำคัญของกฎหมายคือการ ขอแก้ไข พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 153 ที่กำหนดให้บุคคลผู้ประสงค์จะผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราไว้ในครอบครองต้องขออนุญาตต่ออธิบดีและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้าจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การขออนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยสามารถทำได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

แต่การอภิปรายลงมติชั้นรับหลักการนี้ถือเป็นการอภิปรายครั้งที่สองแล้วเนื่องจากเคยมีการอภิปรายไปแล้วเมื่อ 9 ก.พ.2565 แต่ผลการลงมติครั้งนั้นที่ประชุม มีมติ 207 ต่อ 195 เสียง ให้ส่ง ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ให้รัฐมนตรีพิจารณาก่อนส่งกลับมาให้สภาพิจารณารับหลักการอีกครั้งใน 60 วัน

ต่อมาเมื่อ 29 มี.ค.ที่ประชุม ครม. มีมติไม่รับหลักการร่างเห็นว่า การผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการค้าสามารถกระทำได้โดยควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเรื่องคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงในบางเรื่องเพื่อไม่เป็นการจำกัดเสรีภาพของประชาชน โดยยังคงควบคุมดูแลให้การผลิตสุราอยู่ภายใต้มาตรฐานด้านสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไข พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้าจึงกลับเข้ามาพิจารณากันอีกครั้งในที่ประชุมรัฐสภาวันนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ด้วยคะแนน 373 (370+3) ต่อ 7 เสียง งดออกเสียง 23 เสียง พร้อมตั้ง กมธ.วิสามัญฯ จำนวน 25 คน กำหนดเวลาแปรญัตติ 15 วัน ด้วย

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net