Skip to main content
sharethis

‘ครูธัญ’ ส.ส.ก้าวไกล มอง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม และคู่ชีวิต ให้ความเห็น สภาสามารถรับ 2 ร่างพร้อมกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หากวาระ 3 รับร่างคู่ชีวิต แต่ปัดตกสมรสเท่าเทียม ก็อดคิดเป็นเรื่องการเมืองไม่ได้  

 

9 ก.ค. 2565 ทีมสื่อก้าวไกล รายงานต่อสื่อวานนี้ (8 ก.ค.) ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมและคู่ชีวิต 4 ครั้งที่ผ่านมาว่า ในวาระหนึ่งได้รับหลักการจากสภา 4 ร่าง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ พ.ศ. …. หรือ ‘สมรสเท่าเทียม’ เสนอโดย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ และ คณะ พรรคก้าวไกล และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ฉบับที่ พ.ศ. …. และ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ พ.ศ. … ซึ่งเนื้อหาพูดถึงการห้ามจดซ้อน 2 ร่าง เป็นส่วนประกอบให้เนื้อหาคู่ชีวิตสมบูรณ์ ทั้งสองร่างนี้เสนอโดยคณะรัฐมนตรี และร่างสุดท้ายคือร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ฉบับที่ พ.ศ. …. ที่เสนอโดย อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ พรรคประชาธิปัตย์ โดยมีเนื้อหาสาระแตกต่างจากคณะรัฐมนตรีคือการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นให้สิทธิ์กับคนทุกเพศ

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ก้าวไกล

ธัญวัจน์ กล่าวว่า กระบวนการของคณะกรรมาธิการวิสามัญต้องพิจารณาทั้ง 2 หลักการที่สภาได้ผ่านวาระ 1 มาแล้ว กล่าวคือร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตของคณะรัฐมนตรีและประชาธิปปัตย์ รวมเป็นหนึ่งร่าง โดยพิจารณาควบคู่กันไปทำให้ร่างพระราชบัญญัติสมบูรณ์ที่สุด และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือสมรสเท่าเทียม และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของคณะรัฐมนตรี ก็ต้องนำมาพิจารณาร่วมกัน และทำให้ร่างสมบูรณ์ที่สุดเช่นกัน

“ทุกหลักการสำคัญที่ผ่านวาระแรกในแต่ละร่างกฏหมายต้องถูกนำมาพิจารณาจะปัดทิ้งหลักการใดหลักการหนึ่งไม่ได้ และเมื่อเป้าหมาย คือ พิจารณา 2 หลักการสำคัญ ผลลัพธ์คือมีร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมและคู่ชีวิตกลับเข้าสู่สภาในวาระ 2 และ 3 และจะมี 3 ทางเลือกคือ รับสมรสเท่าเทียมไม่รับคู่ชีวิต ไม่รับสมรสเท่าเทียมแต่รับคู่ชีวิต หรือสภารับทั้ง 2 ร่าง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน สมรสเท่าเทียมคือสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกเพศ และคู่ชีวิตคือกฎหมายทางเลือกที่มีส่วนแตกต่างจากการสมรส”

ธัญวัจน์ ระบุว่า สภาฯ สามารถรับร่างกฏหมายทั้ง 2 ฉบับได้ หากนึกถึงผลประโยชน์และชัยชนะของประชาชนสูงสุด ไม่จำเป็นต้องเลือกเพียงร่างหนึ่งเพราะร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวให้สิทธิ์กับคนทุกเพศ หากยกตัวอย่างประเทศฝรั่งเศส ก็มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมและคู่ชีวิตได้

แต่หากฝ่ายรัฐบาลเลือกรับเพียงแค่ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตและปัดสมรสเท่าเทียมตกในวาระ 3 ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวว่าเป็นเรื่องการเมือง เป็นชัยชนะของผู้มีอำนาจแต่เป็นความพ่ายแพ้ของประชาชน
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net