20 ปี แปรรูปมหา'ลัย กับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้น

จากเดือนที่ผ่านมามีประเด็นข้อถกเถียงประเด็นเกี่ยวกับสวัสดิการด้านการศึกษา ตั้งแต่การพิจารณาแก้ไขกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของสภาฯ การรณรงค์ล้างหนี้ กยศ. และการเรียกร้องให้มีการศึกษาฟรีถึงอุดมศึกษานั้น อีกนโยบายหนึ่งทางด้านการศึกษาที่มาพร้อมๆ กับ กยศ. ในรอบ 20 กว่าปีนี้ คือ การแปรรูปมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ซึ่งขณะนี้มี 29 แห่ง ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบราชการหรือไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (โดยในจำนวนนี้มี 7 แห่งที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐตั้งแต่ก่อตั้ง) กระบวนการนี้มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริญาตรี ที่เพิ่มขึ้น 

ในโอกาสนี้จึงนำข้อมูลตัวเลขที่กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่มาเปรียบเทียบ โดยเลือกเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยซึ่งมีพื้นที่หรือวิทยาเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ มาเปรียบเทียบ

โดย เมื่อ 13 ก.ค.64 ครม.เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการให้ความช่วยหลือประชาชนระยะเร่งด่วน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 • มหาวิทยาลัยมหิดล แปรรูปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ  17 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แปรรูปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แปรรูปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แปรรูปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 8 มีนาคม พ.ศ. 2551
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แปรรูปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แปรรูปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แปรรูปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แปรรูปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร แปรรูปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
 • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย แปรรูปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 • สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา แปรรูปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ที่มาข้อมูล : 

 • กระทรวงพาณิชย์, รายงานราคาสินค้าขายปลีก (เฉลี่ยตามลักษณะจำเพาะ) ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร, ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริญาตรี  http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/tableSpec_prov_45_all.asp?DDprovince=10&DDyear=2558&DDcommodity_code=6214001111010101
 • กระทรวงพาณิชย์, รายงานราคาสินค้าขายปลีก (เฉลี่ยตามลักษณะจำเพาะ) ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร, ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริญาตรี http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/tableSpec_prov_45_all.asp?DDprovince=10&DDyear=2558&DDcommodity_code=6214002111010101

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์