‘เพื่อไทย’ ย้ำหากเป็นรัฐบาลเศรษฐกิจจะขยายตัว 5% ค่าแรงขั้นต่ำทั่วไทย 600 บาท ทำได้จริง

  • 'พิชัย' รองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ ชี้ค่าแรง 600 บาท แสดงถึงความสำเร็จของรัฐบาลในการกระจายรายได้-พัฒนาไทยให้หลุดพ้นประเทศรายได้ปานกลาง มั่นใจทุกนโยบายทำได้จริง รวมถึงการลดราคา น้ำมัน ไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม แนะต้องทำหลายๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน
  • 'จุฑาพร' โฆษกคณะทำงานเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย ชี้หากเพื่อไทยเป็นรัฐบาล พร้อมยกระดับประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาท รักษาทุกโรค ตรวจสุขภาพเชิงรุก เปลี่ยนประเทศด้วยเทคโนโลยี บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกสถานพยาบาล ประชาชนคุณภาพชีวิตดีขึ้น
  • 'เลิศศักดิ์' ส.ส.เลย ตอกย้ำ "เพื่อไทย" เน้นเรื่องการ กระจายอำนาจ เลือกตั้งผู้ว่าฯ จังหวัดที่พร้อม อีกทั้งกระจายรายได้ให้ท้องถิ่น
  • 'เอกชัย' ส.ส.อุบลฯ ชี้ 'เพื่อไทย' เร่งช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

13 ธ.ค. 2565 ทีมสื่อเพื่อไทย รายงานต่อสื่อวันนี้ (13 ธ.ค.) นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า ตามที่แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ประกาศนโยบายของพรรคเพื่อไทยหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ อยากให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า นโยบายของพรรคเพื่อไทย สามารถทำได้จริงตามที่ได้ประกาศอย่างแน่นอน และเป็นการคิดใหญ่ ทำเป็น เพราะเคยทำสำเร็จมาแล้วทุกนโยบายในอดีต เรียกได้ว่าพรรคเพื่อไทย เป็นพรรคการเมืองเดียวที่ประกาศนโยบายแล้วทำได้จริง ไม่เหมือนหลายพรรคที่ประกาศนโยบายแต่ทำไม่ได้ หรือทำไม่เป็น เป็นต้น

พิชัย นริพทะพันธุ์

มั่นใจ ‘เพื่อไทย’ เป็นรัฐบาล เศรษฐกิจขยายตัว 5%

พิชัย ระบุว่าอยากตอกย้ำนโยบายที่สำคัญเช่นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยหากพรรคเพื่อไทย เป็นรัฐบาล จะทำให้เศรษฐกิจขยายได้เฉลี่ยปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถทำได้จริง และเป็นศักยภาพที่ประเทศไทยควรจะขยายให้ได้อยู่แล้ว โดยทั้งธนาคารโลก ไอเอ็มเอฟ (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) ต่างก็บอกตรงกันว่าประเทศไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพมาโดยตลอด อีกทั้งประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยจะต้องขยายตัวปีละ 5-6 เปอร์เซ็นต์ เป็นอย่างน้อย เพื่อพัฒนาให้หลุดพ้นจากกับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง และจะเพิ่มการจ้างงาน และการหารายได้เพื่อใช้หนี้สาธารณะอีกด้วย โดยตลอดหลายปีเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวได้ต่ำมาก ขนาดในปีนี้ที่ประเทศต่างๆ ในอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ขยายตัวได้สูง เช่น ใน 9 เดือนแรก มาเลเซีย ขยายได้ 9.36 เปอร์เซ็นต์ เวียดนาม 8.8 เปอร์เซ็นต์ ฟิลิปปินส์ 7.76 เปอร์เซ็นต์ และอินโดนิเซีย 5.39 เปอร์เซ็นต์ แต่ไทยกลับขยายตัวได้ต่ำมาก เพียง 3.1 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ดังนั้น การเร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงเป็นความจำเป็นระดับแรก ซึ่งจะต้องมีนโยบายหลายๆ ด้านออกมาพร้อมๆ กัน เช่นในปี 2555 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ถึง 7.2 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ดังนั้น การสร้างรายได้ใหม่ในหลายด้านและส่งเสริมให้มีการลงทุนจากในประเทศและจากต่างประเทศจะเป็นแนวทางที่จะเพิ่มจีดีพี ให้ขยายตัวได้มากขึ้น รวมถึงการทำให้ไทยเป็นศุนย์กลางนวัตกรรมของอาเซียนให้คนฉลาดๆและคนเก่งๆ มาอยู่ประเทศไทยและช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจไทย

ค่าจ้างขั้นต่ำ 600 บาท มาแน่หากเป็นรัฐบาล

ต่อมา นโยบายที่เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาก คือ นโยบายค่าแรงขั้นต่ำวันละ 600 บาท ในปี 2570 หรือ อีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งสามารถทำได้จริงถ้าประเทศไทยสามารถขยายเศรษฐกิจปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้ การขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 600 บาทในอีก 5 ปีข้างหน้า จะทำให้ประเทศไทยมีการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งจะผลักดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้พัฒนาสร้างงานและดึงดูดการลงทุนที่จะสามารถรับค่าแรงในระดับนั้นได้ และจะเร่งให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางเร็วขึ้น ทั้งนึ้ในประเทศที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ค่าแรงจะสูงมาก เช่นที่สหรัฐค่าแรงในรัฐแคลิฟอร์เนีย ชั่วโมงละ 15.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 540 บาท) เลย เป็นต้น แนวคิดในการบริหารประเทศคือความสำเร็จของรัฐบาลไม่ได้อยู่ที่ช่วยให้คนรวยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ แต่อยู่ที่จะช่วยคนยากจนและคนลำบากให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างไร และไม่ต้องกังวลว่าพรรคเพื่อไทยจะทำให้เศรษฐกิจหายนะเพราะเป็นไปไม่ได้ ทุกวันนี้ที่เศรษฐกิจย่ำแย่เพราะอะไร ทุกคนน่าจะทราบดี

ลดราคาน้ำมัน ไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม

อีกนโยบายที่มีความสำคัญและเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้ทันที คือ นโยบายที่จะลดราคา น้ำมัน ไฟฟ้า และ ก๊าซหุงต้ม ซึ่งสามารถทำได้ทันที โดยเข้าไปปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงสร้างราคาพลังงาน ซึ่งคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยได้ชี้แจงมาตลอดและจะสามารถเข้าไปแก้ไขและลดราคาน้ำมัน ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ได้ทันที เมื่อพรรคเพื่อไทย เป็นรัฐบาล และส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือน ซึ่งเป็นทิศทางของโลก โดยเฉพาะปัจจุบันที่ค่าไฟฟ้าจะขึ้นอีก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของไทยอย่างมาก

ทั้งนี้ หากพิจารณาในภาพรวมจะพบว่านโยบายต่างๆ ของพรรคเพื่อไทย จะร้อยเรียงสอดประสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้สูงอย่างยั่งยืนและยังคำนึงถึงการกระจายรายได้ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับชั้นได้รับประโยชน์จากนโยบายของพรรคเพื่อไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน เพิ่มกำลังซื้อ สร้างเศรษฐกิจให้หมุนเวียน เพื่อให้ประเทศไทยกลับไปสู่การเป็นประเทศผู้นำของอาเซียน และมีอิทธิพลต่อประชาคมโลกอีกครั้งหนึ่ง หลังจากหายไปหลายปี

พร้อมยกระดับ 30 บาท รักษาทุกโรค บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกสถานพยาบาล

จุฑาพร เกตุราทร ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กทม. เขต บางรัก สาทร ปทุมวัน และโฆษกคณะทำงานเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และประธานด้านนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม พรรคเพื่อไทย ประกาศนโยบายของพรรคเพื่อไทยหลายด้าน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีหลายประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ ทางด้านการบริการสาธารณสุขสำหรับประชาชน ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมาก ส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในแต่ละวัน พรรคเพื่อไทยพร้อมยกระดับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรค มีบริการสาธารณสุขเชิงรุก อาทิ เช่น การให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกฟรีในเด็กหญิงอายุ 9-11 ปี เป็นวัยที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด และฉีดวัคซีนให้ผู้หญิงที่ยังไม่ติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV: Human Papilloma Virus) อีกทั้งยังจะมีการตรวจและรักษาไวรัสตับอักเสบ-ซี ซึ่งโรคดังกล่าวจะเป็นการป้องกันมะเร็งตับที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของมะเร็งในผู้ชาย ซึ่งปัจจุบัน วัคซีนมะเร็งปากมดลูก มีราคาที่ค่อนข้างสูงมาก การฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนั้น สามารถป้องการมะเร็งได้หลายชนิด นอกจากนี้ ยังควรรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีน HPV ในผู้ชายด้วย เพราะผู้ชาย และเพศทางเลือกเองก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส และก่อให้เกิดมะเร็งชนิดอื่นๆ ได้เหมือนกัน

จุฑาพร เกตุราทร

จุฑาพร ระบุต่อว่า ภายในปี 2570 ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเข้ารับการรักษาได้ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจะถูกจัดเก็บไว้บนศูนย์ข้อมูล หรือคลาวด์ เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล สามารถยื่นบัตรประชาชนแล้วอนุญาตให้แพทย์ผู้รักษาเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ทันที สำหรับผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษาอย่างถูกต้องในปัจจุบัน ตลอดจนผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย สามารถรับการรักษาผ่านระบบแพทย์ทางไกล หรือ telemedicine ได้ โดยจะเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อให้สามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์กว่าการนั่งรอพบแพทย์ หรือสามารถขอคำปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางได้รับการรักษาที่ศูนย์สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ การจองคิวพบแพทย์จะทำผ่านระบบแอปพลิเคชันออนไลน์ ลดระยะเวลาในการรอพบแพทย์ที่มีระยะเวลานานในปัจจุบัน

ในอนาคต โรงพยาบาลของรัฐจะถูกกระจายอำนาจในรูปแบบองค์การมหาชนที่ระดับท้องถิ่น สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาล มีการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ให้เหมาะสมตามปริมาณงาน และการลงทุนเพื่อพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ให้ทันสมัยในทุกระดับตั้งแต่ระดับตำบลถึงมหานคร ไปจนถึงการฝึก อ.ส.ม. ให้เป็นพยาบาลระดับต้น ช่วยดูแลผู้ป่วยประจำทุกหมู่บ้าน ส่วนในกรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลประจำเขตทั้ง 50 เขต เพื่อช่วยลดภาระประชาชนในการเดินทาง ให้เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกที่สุด

คุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดี หากพรรคเพื่อไทย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน พร้อมเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาปากท้อง วิกฤตข้างของแพง เศรษฐกิจย่ำแย่ในขณะนี้ และพร้อมยกระดับการให้บริการทางสาธารณสุข ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ลดภาระรายจ่ายจากการรักษาพยาบาล เพื่อให้ประชาชนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไป

เน้นกระจายอำนาจ-รายได้ท้องถิ่น เลือกตั้งผู้ว่าฯ จังหวัดที่พร้อม

เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส. เลย และคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ผลสะเทือนจาการแสดงวิสัยทัศน์ของ แพรทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และประธานพรรคเพื่อไทย ภายใต้สโลแกนใหม่ "คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน" ส่งผลให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท และเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาท ต่อมาผู้บริหารของพรรคหลายท่านได้ชี้แจงเหตุผลยืนยันความมั่นใจว่าทุกนโยบายเกิดขึ้นได้จริงภายในปี 2570 ไปแล้วนั้น

เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล

จากความล้มเหลวของการบริหารประเทศตลอดระยะเวลา 8 ปีต่อเนื่องของ คสช. และรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ มีปัญหาทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เศรษฐกิจ 8 ปี ที่โตเฉลี่ยเพียงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์กว่า ขณะที่ในสิ้นปี 2565 ธนาคารโลกคาดว่าจีดีพีของไทย จะอยู่ที่ 3.1 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม ก็เผชิญกับวิกฤตการโควิดเช่นเดียวกับไทยกลับจะเติบโตสูงถึง 7.2 เปอร์เซ็นต์ ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ และความมั่งคั่ง ที่ถ่างกว้างขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ จากที่คนไทยสัดส่วนกว่า 31 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในภาคการเกษตร และในด้านโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และมองเห็นโอกาสจากจุดแข็งของประเทศไทยที่ยังคงแข็งแกร่งไม่เป็นรองใครในภูมิภาค ทั้งด้านการเกษตร การเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคม และการท่องเที่ยว พรรคเพื่อไทยมีวิสัยทัศน์มองเห็นอนาคตประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หากได้เป็นรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายที่ได้ประกาศไว้จึงมั่นใจว่าจีดีพีจะต้องเติบโตปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ทุกปีต่อเนื่องซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ยืนยันว่าค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทในอนาคตนั้นจะเกิดขึ้นได้แนนอน

นโยบายสำคัญที่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้ประกาศเป็นคำมั่นสัญญาต่อพี่น้องประชาชน และเป็นนโยบายสำคัญที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยได้ดีที่สุด นอกจากเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย นั่นคือเรื่องการกระจายอำนาจ โดยรูปแบบการเลือกตั้งผู้ว่าราชการในจังหวัดที่มีความพร้อม จากการที่ระบบบริหารราชการของไทยจากอดีตถึงปัจจุบันพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่าไม่สามารถตอบโจย์การเข้าถึงบริการสาธารณะของพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เกิดการรวมศูนย์อำนาจ และการกระจุกตัวของงบประมาณอยู่ที่การตัดสินใจของราชการส่วนกลางจนเรียกว่ารัฐราชการรวมศูนย์ การบริหารจัดการงบประมาณเกิดความล่าช้า และไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน การทับซ้อนในภารกิจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ขาดความจริงใจในการโอนภารกิจการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พรรคเพื่อไทยจำนำเสนอนโยบายในการปฎิรูประบบราชการไทยครั้งสำคัญ และจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้เกิดความราบรื่น โดยการจัดรูปแบบของระบบราชการใหม่เป็นการนำร่อง โดยมีราชการส่วนกลาง และให้มีราชการส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด ระดับเทศบาลและรูปแบบพิเศษ โดยมีการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงในจังหวัดที่พร้อม ซึ่งจะทำให้เห็นปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารราชการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนำรูปแบบการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงไปใช้ในจังหวัดอื่นๆต่อไป นโยบายของพรรคเพื่อไทย จะเป็นการเปลี่ยนผ่านระบบราชการแบบเดิมไปสู่การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างราบรื่นและมั่นคง ดังนั้น ในอนาคตพี่น้องประชาชนในชนบท และพี่น้องประชาชนในเขตเมืองก็จะได้รับบริการสาธารณะผ่านนโยบายระบบราชการดิจิทัล และการบริการในท้องถิ่นของตัวเองใกล้บ้านในแทบทุกกิจกรรม ถือว่าเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณะอย่าเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และขอยืนยันว่ารูปแบบระบบราชการ และการเลือกผู้ว่าโดยตรงตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้น กำนันผู้ใหญ่บ้านจะยังคงมีอยู่เช่นเดิมเพื่อเป็นตัวแทน เป็นมือเป็นไม้ให้กับราชการส่วนกลาง และเป็นส่วนหนึ่งของการประชาคมท้องถิ่นของตัวเองในการพัฒนาพื้นที่

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจ และมองเห็นอนาคตอันสดใสของตัวเองและประเทศไทยในปี 2570 หากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล

เร่งช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น-มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ ส.ส.อุบลราชธานี และคณะทำเพื่อไทยความหวังของเกษตรกร กล่าวว่า ทุกครั้งที่เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาล เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ เพราะพวกเราแก้ปัญหาที่ฐานรากทางเศรษฐกิจ สร้างแรงจูงใจ ให้ความรู้ หาตลาด เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน กระจายรายได้ ขยายโอกาศ เพิ่มผลผลิตเกษตรกร ดูแลปัจจัยในการผลิต สนันสนุนทุนในการทำงาน

เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ

ที่ผ่านมา 8 ปีเกษตรกรยากลำบากมาพอแล้ว รายได้ไม่พอรายจ่าย ปัจจัยการผลิต ปุ๋ย น้ำมันแพงหมด เกษตรกรเป็นหนี้สินอยู่ด้วยความยากลำบาก แต่ราคาสินค้าเกษตรไม่เพื่มขึ้น ซ้ำยังตกต่ำลง ชลประทานไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเท่าที่ควร การเกษตรทั้วโลกเปลี่ยนไปหมดแล้ว คุณภาพ ผลผลิต ราคา ทุกประเทศต่างแข่งขันกันพัฒนา เราหยุดนิ่งไม่ได้ วันนี้ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวให้อินเดีย ผลผลิตต่อไรต่ำกว่าเวียดนาม 2 เท่า คุณภาพข้าวหอมผกาลำดวลของกัมพูชา พัฒนาจนได้รับรางวัลอันดับหนึ่งแซงข้าวหอมมะลิไปเรียบร้อย เราเสียแชมป์ ทั่งคุณภาพ ราคา และ ผลผลิตต่อไร เพราะรัฐบาลไม่มีฝีมือ ไม่น่าแปลกใจเลยที่ผ่านมาในรัฐบาลนี้เศรษฐกิจเราโตต่ำที่สุดในภูมิภาคตลอด

เราหยุดนิ่งมานานพอแล้ว ถึงเวลาที่เพื่อไทย จะกลับมาเป็นรัฐบาล เรามีนโยบาย ที่จะนำเทคโนโลยี มาใช้ทางการเกษตร เพื่อช่วย เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร agritech เกษตรแม่นยำ

รัฐบาลในวันข้างหน้าจะไม่ใช่รัฐบาลที่บ่นแต่ว่าสินค้าไทยไม่เป็นที่ต้องการล้นตลาดผลิตมากเกินไป ขายแต่สิ่งเดิมๆๆ แต่รัฐบาลในวันข้างหน้าจะต้องเข้าไปดูสิ่งที่โลกต้องการ ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ เจรจาทางการค้า จัดหาตลาด นำเทคโนโลยีลงสู่ดิน พัฒนาเมล็ดพันธุ์ ผลิตสินค้าคุณภาพ ที่โลกต้องการ เพื่มผลผลิตต่อไร่ และพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับตลาดดินฟ้าอากาศ เราต้องกลับมาเป็นผู้นำด้ทนนวัตรกรรมทางด้านการเกษตร สร้างสินค้าคุณภาพ ผลผลิตสูง ราคาดี สร้างรายเสริม และ รายได้ใหม่ให้กับเกษตรกร ตามนโยบายพรรคที่ว่า ดินดำ น้ำดี มีต้นพันธ์ ยืนยันราคา จัดหาแหล่งทุน สนับสนุนการผลิต ถึงเวลาแล้ว ที่จะผลิกฟื้นความเป็นอยู่ของเกษตรกร เพิ่มรายได้ใหม่ เพื่อไทย คิดใหญ่ และทำเป็น

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท