อัพเดทล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมง 51 นาที ที่ผ่านมา

สาธารณสุข

2018-11-01 19:52
สำรวจรายละเอียดของความไม่สงบและความยากลำบากที่ประชาชนชายขอบจำนวนมากต้องเผชิญหนักหน่วงยิ่งขึ้นเพราะโลกเข้าใจว่าทุกอย่างในพม่าเป็นไปด้วยดี เริ่มต้นที่ ‘แม่ตาวคลินิก’ ก่อตั้งโดยหมอซินเธีย และเป็นที่พึ่งคนยากไร้ชายแดนไทย-พม่าเกือบ 30 ปี ซึ่งเผชิญการถูกตัดงบประมาณจากผู้บริจาคชาติตะวันตก พร้อมมาตรการรับมือทั้งปรับกำลังคน เพิ่มประสิทธิภาพงานสาธารณสุข เริ่มใช้ระบบร่วมจ่าย โดยยังคงรักษาภารกิจสำคัญอย่างการอบรมบุคลากรสาธารณสุขชายแดน และเน้นป้องกันโรค
2018-09-26 19:54
'หมอธีระ' เผย ตปท.ไร้งานวิจัยระบุว่า 'รักษาฟรี ทำคนไม่ดูแลสุขภาพ' ซ้ำสหรัฐฯ ผลการศึกษาชัด ทั้งดัชนีมวลกาย การสูบบุหรี่และดื่มสุรา ไม่เพิ่มหลังมีนโยบายหลักประกันสุขภาพ พร้อมแนะ 3 แนวทาง ปรับสภาพแวดล้อมเหมาะสม สร้างกลไกสนับสนุน พร้อมประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ เอื้อประชาชนดูแลสุขภาพเพิ่ม ย้ำทั้งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการดูแลสุขภาพตนเอง รัฐบาลต้องเดินหน้าควบคู่
2018-08-23 12:26
  ชีวิตในวัยเกษียณแบบที่คุณจินตนาการถึง เป็นยังไง... ตระเวนท่องเที่ยวพักผ่อน ไม่ง้อลูกหลาน พึ่งตัวเองได้เพราะมีบำนาญเพียงพอ ไม่ต้องกลัวว่าป่วยแล้วจะล้มละลายเพราะมีระบบหลักประกันสุขภาพที่มีคุณภาพ ชีวิตวัยเกษียณแบบนี้เป็นไปได้จริง....
2018-07-25 13:14
ทีมสาธารณสุขอังกฤษคืนเหรียญเชิดชูวีรกรรมยับยั้งอีโบลาระบาดเพื่อประท้วงรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่กีดกันผู้อพยพไร้ใบอนุญาต-คนอยู่เกินวีซ่าจากบริการสาธารณสุข หนึ่งในทีมคืนเหรียญระบุ ระบบสวัสดิการกลายสภาพเป็น ตม. ไร้มนุษยธรรม ผู้ลี้ภัยสมัยนาซีเผย นโยบายกระทบการมีชีวิตรอดของผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย และกลุ่มคนด้อยโอกาส
2018-03-24 12:34
รมต.เกษตรฯ ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงปัญหาการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปลอม มุ่งสี่ประเด็นให้เสร็จใน 30 วัน   ที่มาภาพประกอบ: Wikimedia Commons  
2018-03-10 10:08
ในแคนาดามีกลุ่มหมอ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมากกว่า 700 คน ลงนามคัดค้านการขึ้นเงินเดือนตัวเอง และเรียกร้องให้นำเงินเหล่านั้นไปช่วยอาชีพสาธารณสุขที่ได้รับน้อยกว่าอย่างพยาบาลและให้กับคนไข้ที่ต้องการใช้เงินรักษา  
2018-02-16 17:35
ชวนดูที่มา รูปแบบ ข้อมูลเชิงสถิติของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หนึ่งในประเด็นที่กลุ่ม We Walk เดินมิตรภาพรณรงค์ว่าด้วยการรณรงค์เรื่องรัฐสวัสดิการ และภัยคุกคามในเชิงโครงสร้างจากการแก้ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเรื่องร่วมจ่าย เรื่องบทบาทของราชการที่ตัวใหญ่ขึ้น กับภาคประชาชนที่ตัวเล็กลง
2017-12-31 16:44
สุขภาพปี 2561 ของคนไทยจะเป็นอย่างไร ชวนเทียบงบประมาณสวัสดิการรักษาพยาบาลของประเทศไทย 3 ระบบได้แก่ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม โดยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการยังคงได้งบอุดหนุนรายหัวสูงสุดอยู่ที่ 12,676.06 บาทต่อคน หลักประกันสุขภาพได้งบประมาณสูงสุดคือ 1.26 แสนล้านบาท ดูแลประชาชน 48.8 ล้านคน เมื่อเฉลี่ยรายหัวแล้วอยู่ที่ 2,592.89 บาท โดยเมื่อพิจารณาแยก 3 กองทุนคือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว และกองทุนประกันสังคม มีรายละเอียดดังนี้

Pages

Subscribe to สาธารณสุข