สาธารณสุข

‘เก็บตก’ วันแถลงนโยบาย ครม. เศรษฐา 1 'ศุภณัฐ' สส.ก้าวไกล อภิปรายนโยบาย สธ. กว้าง และไม่ชัดเจน ไม่ระบุรายละเอียด พร้อมแจงปัญหาของบุคลากรสาธารณสุข ขาดแคลนกำลังคน ภาระงานล้นมือ หมอไหลออกจากระบบ ค่าตอบแทนน้อย ชี้หากรักษาบุคลากรไม่ได้ ระวังนโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกโรค จะเป็นแค่คำโฆษณา
2023-09-14 15:24
หมอทวีศิลป์แถลงชี้แจงปัญหาภาระงานหมอสังกัด สธ. ผลิตหมอใหม่แต่ละปีไม่ได้ตามเป้า ขาดแคลนทุกส่วน ยังต้องเติมแพทย์เข้าระบบ มี 9 รพ.ที่ต้องทำงานเกิน 64 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
2023-06-06 17:09
สปสช. หนุนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายบำบัดทดแทนไตด้วย “เครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ” ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาทได้ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล ล้างเพียงวันละ 1 ครั้งตอนนอนได้ พร้อมเสนอกองทุนรักษาพยาบาลอื่น เพิ่มเป็นสิทธิประโยชน์ทางเลือกเพื่อผู้ป่วย
2023-05-23 12:51
ระบบสุขภาพไทยเจอแรงปะทะเต็มๆ ในช่วงแรกของการระบาดของโควิด-19 ความไม่รู้มีมากกว่าความรู้ เผชิญวิกฤต ไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุขรับมือไม่ทัน ทรัพยากรมีไม่เพียงพอ เกิดข่าวลือและความวิตกกังวลว่ามันจะล่มสลาย
2023-03-31 15:42
ประชาไท' สำรวจชีวิต นศ. คุยกับจิตแพทย์ และไถ่ถามกับผู้ดำเนินโครงการสุขภาพจิต 3 มหา'ลัย ต่อปัญหาสุขภาพจิตในช่วงโควิด-19 กลไกของ ม.ในการดูแลนักศึกษา และข้อจำกัดต่างๆ ที่ทำให้ปัญหาสุขภาพจิตยังคงเป็นปัญหาที่ไม่มีทางออก
2023-03-30 16:16
งานวิจัย ‘สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข’ ถอดบทเรียนยุคโควิด-19 เสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สถาบันวัคซีนแห่งชาติควรมีบทบาทสร้างความมั่นคงทางวัคซีน พร้อมเสนอยกระดับความโปร่งใส ความเชื่อมั่น เพื่อรับมือกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่
2023-03-25 20:35
ผลงานสารคดีโดย ยศธร ไตรยศ จาก Realframe ลงพื้นที่อ่าวปัตตานี สัมผัสชีวิตแรงงานประมงหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ผลกระทบจากโควิด ในแง่มุมที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงกันมากนัก และมองไปข้างหน้าหลังมรสุมพ้นผ่าน
2023-03-24 18:01
บอร์ด สปสช. เห็นชอบสิทธิประโยชน์บัตรทอง 5 รายการ เช่น ขยายเป้าหมายการตรวจสุขภาพช่องปาก การตรวจหาเชื้อ HIV ด้วยตัวเอง การตรวจหัวใจพิการแต่กำเนิด ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C และอื่นๆ
2023-03-17 13:24

Pages