วันสตรีสากล 'ประยุทธ์' ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในหลวง-ราชินี ประทานพรให้สตรีไทย กสม. ชูแนวคิด 'DigitalALL' ปิดช่องว่างทักษะดิจิทัล 

 

'ประยุทธ์' ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในหลวง-ราชินี ประทานพรให้สตรีไทย รวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีทุกคน ประสบสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน ด้าน กสม. ชูแนวคิด 'DigitalALL' ตาม UN จี้รัฐและทุกภาคส่วนปิดช่องว่างด้านทักษะดิจิทัล 

 

8 มี.ค.2566 เนื่องในวันสตรีสากล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (8 มี.ค. 66) เวลา 08.01 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวปราศรัยเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ที่บรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในนามของรัฐบาล ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังสตรีไทย และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีทุกคน ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และการเคารพในศักดิ์ศรี รวมทั้งการพัฒนางานด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางสังคมให้แก่สตรี

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีซึ่งถือเป็นประชากรที่มีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสตรีในการเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ จึงได้ยกระดับการส่งเสริมบทบาทสตรีให้สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นพลังทางสังคม พร้อมทั้งการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมปรับเปลี่ยนเจตคติต่อบทบาทสตรี บนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

สำหรับในการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 นี้ ประเทศไทยได้กำหนดแนวคิดว่า “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” เพื่อให้สตรีทุกช่วงวัยได้มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งร่วมพลิกโฉมประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ภายในปี 2570 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดอภิบาลประทานพรให้สตรีไทย ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน

กสม. ชูแนวคิด ' DigitalALL' ตาม UN จี้รัฐและทุกภาคส่วนปิดช่องว่างด้านทักษะดิจิทัล 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) รายงานด้วยว่า พรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกสารเนื่องในวันสตรีสากล โดยระบุว่า กสม. มุ่งผลักดันและรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ ร่วมกันขจัดอุปสรรคที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติและการถูกกระทำความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ และขอร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด DigitalALL: นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ (DigitalALL: Innovation and technology for gender equality) ของสหประชาชาติในปีนี้ ที่เรียกร้องให้รัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันปิดช่องว่างด้านทักษะดิจิทัล เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและโอกาส ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในโลกออนไลน์ รวมทั้งแสวงหาแนวทางปกป้องสิทธิของผู้หญิง กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อนำไปสู่สังคมที่สันติสุขและเท่าเทียม

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์