Skip to main content
sharethis

ภรรยาของสุรชัยและแม่ของสยาม 2 ผู้ลี้ภัยการเมืองที่ถูกอุ้มหายระหว่างอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน เตรียมร้องศูนย์ป้องกันปราบปรามการทรมานและอุ้มหายฯ ขอให้อัยการเปิดการสอบสวนหาความจริงต่อการหายไปของสุรชัยและสยาม

ปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์(ซ้าย) และกัญญา ธีรวุฒิ (ขวา) ภาพจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมรายงานแจ้งว่า พรุ่งนี้ (15 มี.ค. 2566) เวลา 10.00 น. ปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยาของสุรชัย แซ่ด่าน และกัญญา ธีรวุฒิ มารดาของสยาม ธีรวุฒิ จะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่ออัยการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายที่สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอให้อัยการตรวจสอบค้นหาความจริงและสอบสวนกรณีการสูญหายของสุรชัยและสยาม หลังจากพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565 เพิ่งบังคับใช้เมื่อ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา

กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้อัยการมีหน้าที่ใช้กฎหมายใหม่นี้คุ้มครองประชาชนตามเจตนารมย์ของกฎหมาย ที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 วรรคท้าย ว่าการกระทำให้บุคคลสูญหายเป็นความผิดทางอาญาและให้ถือเป็นความผิดต่อเนื่องจนกว่าจะทราบชะตากรรมของบุคคลนั้น และมาตรา 43 ยังกำหนดให้นำความในมาตรา 6 มาใช้บังคับแก่การกระทำให้บุคคลสูญหายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับอีกด้วย

การไปยื่นเรื่องร้องครั้งนี้เพื่อให้อัยการได้ดำเนินการค้นหาความจริงและสืบสวนจนกว่าจะทราบชะตากรรมของสุรชัยและนายสยามซึ่งถูกกระทําให้สูญหายหรือปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่าทั้ง 2คนนั้นเสียชีวิตแลว และเพื่อทราบรายละเอียดของการกระทําความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิด ตามมาตรา 31 ของกฎหมายดังกล่าว

ตามหลักการของพรบ.ทรมานอุ้มหายใหม่นี้ ยังได้ระบุถึงหน้าที่ของรัฐด้วยว่าให้หน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนรายงานให้ผู้เสียหายทราบถึงผลความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง และให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจติดตามผลความคืบหน้าของคดีและดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย ชดเชย เยียวยา และฟื้นฟูความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย และสนับสนุนช่วยเหลือด้านการดำเนินคดี โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เสียหาย ตามที่บัญญัติไว้เป็นมาตราฐานใหม่ในมาตรา 32

“พ.ร.บ. ทรมานอุ้มหายได้สร้างมาตรฐานในการสืบสวนสอบสวนและเยียวยาข้อร้องเรียนการอุ้มหายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและขณะนี้มีสองหน่วยงานที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามพ.ร.บ. ใหม่นี้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายใหม่นี้เป็นจริงในทางปฏิบัติ ขอชื่นชมหน่วยงานอัยการและกรมการปกครองในการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายด้านนี้อย่างจริงจังเพื่อให้เป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้จริง” พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล่าว

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net