Skip to main content
sharethis

'สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย' เรียกร้องหยุดคุกความเด็กและเยาวชนที่มีความคิดเห็นต่างจากตนเอง - 'กลุ่มโมกหลวงริมน้ำ' เยี่ยม 'หยก' ช่วงวันสงกรานต์ เจ้าตัวฝากถึงมวลชน “ขอบคุณที่ไม่ลืมกัน ขอบคุณที่สู้ด้วยกันมาตลอด คิดถึงทุกคนนะ”

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2566 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand ออกแถลงการณ์ 'การแสดงความคิดเห็นต่างต้องปราศจาก การคุกคามและการข่มขู่' โดยระบุว่าเนื่องด้วยมีการไลฟ์ ผ่านสื่อออนไลน์โดยมีการพูดข่มขู่ คุกคามเด็กและเยาวชนที่มีความคิดเห็นต่างจากตนเอง

การแสดงความคิดเห็นต่าง ต้องปราศจากการกระทำให้เกิดความเกรงกลัว หรือไม่ว่าจะข่มขู่โดยวิธีใดๆ ให้ผู้ถูกข่มขู่เกิดความกลัวว่าจะเกิดภัยขึ้นแก่ตน การข่มขู่นั้นอาจทำได้ในโดยทางวาจา หรือโดยทางลายลักษณ์อักษร หรือโดยกิริยาอาการที่เป็นการข่มขู่  

ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อที่ (2) สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองเด็กได้เกิดและรอดชีวิตมาแล้ว สิ่งต่อมาที่พวกเขาควรได้รับคือการปกป้องคุ้มครอง คือได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยรัฐจะมีหน้าที่ต้องฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจได้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี รวมถึงกระบวนการกฎหมาย เด็กมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากกระบวนการยุติธรรมเช่นกัน และมีลักษณะเฉพาะตัว นั่นคือ ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การให้ปากคำ ตลอดจนถึงการพิจารณาคดี จะต้องถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

(4) สิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็ก มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มตัว ทั้งการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี หรือเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะกับเรื่องที่ส่งผลกระทบ หรือมีส่วนโดยตรงกับตัวเด็กและเยาวชนเอง โดยความคิดเห็นดังกล่าวของเด็กจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็กคนนั้น

'กลุ่มโมกหลวงริมน้ำ' เยี่ยม 'หยก' ช่วงวันสงกรานต์

กลุ่มโมกหลวงริมน้ำ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2566 ทางกลุ่มได้เดินทางไปเยี่ยมหยกที่สถานพินิจบ้านปรานี จ.นครปฐม โดยหยกได้ฝากข้อความถึงมวลชนไว้บางส่วนว่า “ขอบคุณที่ไม่ลืมกัน ขอบคุณที่สู้ด้วยกันมาตลอด คิดถึงทุกคนนะ”
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net