Skip to main content
sharethis

7 วันอันตรายสงกรานต์ 66 วันที่ 4 ยอดสะสมอุบัติเหตุรวม (11-14 เม.ย.) 1,422 ครั้ง เสียชีวิต 158 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,431 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 'ขับรถเร็วเกินกำหนด-ดื่มแล้วขับ'

15 เม.ย. 2566 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 14 เม.ย. 2566 โดยการขับรถเร็ว และดื่มแล้วขับ ยังคงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เม.ย. 2566 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 368 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 44 ราย ผู้บาดเจ็บ 368 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 35.60
ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 28.53

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 83.07
ส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 37.77
ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 36.96
บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางตรง ร้อยละ 78.80

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ช่วงเวลา 19.01 – 20.00 น. ร้อยละ 11.68
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 30 - 39 ปี ร้อยละ 17.96

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ น่าน (16 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ น่าน (16 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ และพิษณุโลก (จังหวัดละ 3 ราย)

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,862 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 54,368 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 351,228 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 52,422 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 15,467 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 15,144 ราย

สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วัน (วันที่ 11 – 14 เม.ย. 2566) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,422 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 158 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,431 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และน่าน (จังหวัดละ 45 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (12 ราย) และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (48 คน) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 12 จังหวัด

นายโชตินรินทร์ กล่าวต่อว่า วันนี้หลายพื้นที่ยังคงเล่นน้ำสงกรานต์และมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่สูง ศปถ.จึงได้เน้นย้ำให้จังหวัด ปรับแผนการดำเนินงานตามบริบทในพื้นที่

โดยใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจตราในตำบล หมู่บ้าน และพื้นที่จัดงาน ตลอดจนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และหอกระจายข่าว เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายที่กำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

พร้อมเข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและการเล่นน้ำที่ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ ให้จังหวัดเตรียมพร้อมมาตรการในการรองรับการเดินทางกลับของประชาชน

โดยจังหวัดที่มีจุดตรวจรถ – พนักงานขับรถสาธารณะ (Checking Point) ให้ขนส่งจังหวัดดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบ GPS และพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนของพนักงานขับรถ หากพบการกระทำความผิดให้ตักเตือนและดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า จากข้อมูลในช่วงวันที่ 13 – 14 เม.ย. 2566 พบว่าในพื้นที่เขตเมืองและเทศบาล มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้น

เนื่องจากมีการเล่นน้ำสงกรานต์ และมีการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ผู้ขับขี่อาจมีพฤติกรรมเสี่ยง ที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งการดื่มแล้วขับ การขับรถเร็ว และการขับขี่ด้วยความคึกคะนอง จึงประสานให้จังหวัดเข้มงวด ในการดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จัดงานรื่นเริง ที่มีผู้ไปรวมตัวเป็นจำนวนมาก โดยกวดขันเป็นพิเศษ ในช่วงเวลาเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง เพื่อคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว และการขับขี่ในลักษณะ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

นอกจากนี้ ในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ (วันที่ 15 – 16 เม.ย. 2566) หลายพื้นที่ของประเทศ อาจมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ซึ่งสภาพถนนที่เปียกลื่น และทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดี อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอฝากเตือนประชาชน ให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง ในช่วงที่มีฝนตก และสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ และโดยสารยานพาหนะ เพื่อให้การเดินทางและการเล่นน้ำสงกรานต์ เป็นไปด้วยความปลอดภัย รวมทั้งเตรียมรับมือสถานการณ์ภัย ที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับประชาชนที่ประสบ หรือพบเห็นอุบัติเหตุ สามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 หรือแจ้งเหตุทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net