Skip to main content
sharethis

เปรียบเทียบค่า Ft กับราคาก๊าซธรรมชาติและค่าเงินบาทในรอบ 1 ปี หลังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยกปัจจัยสำคัญในการขึ้นค่า Ft ว่ามาจากก๊าซธรรมชาติที่ราคาสูง และค่าเงินบาทอ่อน อย่างไรก็ตามล่าสุดทั้ง 2 ปัจจัยดูสวนทาง แต่มติยังปรับขึ้น โดยยกเรื่องมีแนวโน้มไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลให้มีภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นได้อีกในอนาคต จึงพิจารณาให้ทยอยจ่ายคืนส่วนต่างที่เคยสะสมไว้

 

20 เม.ย.2566 กระแสวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาราคาค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นใจช่วงนี้ ปัจจัยสำคัญมาจาก ค่า Ft ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2566 ที่ปรับเพิ่มขึ้น ตามมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2565 โดยระบุเหตุผลสำคัญคือ เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นตามราคาพลังงานในตลาดโลก โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งมีราคาสูง และมีสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่า จึงส่งผลให้ค่า Ft เพิ่มสูงขึ้นมาก 

จึงมีมติ กำหนดค่า Ft สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย หน่วยละ 0.9343 บาท หรือ 93.43 สตางค์ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่วนค่า Ft สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ประเภทบ้านอยู่อาศัย) หน่วยละ 1.5492 บาท หรือ 154.92 สตางค์ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

เปรียบเทียบค่า Ft กับราคาก๊าซธรรมชาติและค่าเงินบาทในรอบ 1 ปี (ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน)

อย่างไรก็ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา กำหนดค่า Ft ประจําเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566 นั้น เพิ่มเป็นหน่วยละ 0.9827 บาทหรือ 98.27 สตางค์ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

แต่เหตุผลในการขึ้นกลับระบุว่า เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นจากรอบก่อนหน้า ประกอบกับราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ามีราคาลดลง ส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าลดลง ค่า Ft สะสมซึ่งเป็นผลมาจากส่วนต่างของประมาณการค้า Ft ที่เรียกเก็บกับค่า Ft ที่เกิดขึ้นจริง(AF) โดยค่า AF สะสมในเดือนกันยายน 2564 - ธันวาคม 2565 เท่ากับ 230.23 สตางค์/หน่วย 

พร้อมกับที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ได้พิจารณาผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันที่ยังมีแนวโน้มไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลให้มีภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นได้อีกในอนาคต จึงพิจารณาให้ทยอยจ่ายคืนส่วนต่างของประมาณการค่า Ft ที่เรียกเก็บกับค่า Ft ที่เกิดขึ้นจริงสะสมเดือนกันยายน 2564 - ธันวาคม 2565 บางส่วนให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ค่า Ft ประจําเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2566 เท่ากับ 98.27 สตางค์/หน่วย 

เปรียบเทียบมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2565 กับ เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิด ต่างๆ ปี 2566 นั้น ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักถึง 51% จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน https://www.eppo.go.th/images/Energy-Statistics/energyinformation/Energy_Statistics/00All.pdf

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net