'ฉลุย' 'วันนอร์' เป็น ปธ.สภา-'ก้าวไกล' ดัน 'ปดิพัทธ์' เป็นรองคนที่ 1

'ฉลุย' 'พิธา' เสนอชื่อ 'วันนอร์' เป็นประธานสภาฯ รายชื่อเดียว ส่งผลให้เป็น ปธ.ตามข้อบังคับโดยไม่ต้องโหวต เชื่อ 'หัวหน้าพรรคประชาชาติ' พร้อมผลักดันสภาก้าวหน้า เหลือลุ้นรองประธานสภาฯ 'ก้าวไกล' ดัน 'ปดิพัทธ์' รองคนที่ 1

 

4 ก.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (4 ก.ค.) ที่รัฐสภา แยกเกียกกาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฏรเพื่อโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฏรและรองประธานสภาผู้แทนราษฏร โดยระบุว่าจากที่ได้ฟังสัมภาษณ์ของทั้งฝ่ายพรรคจัดตั้งรัฐบาลและพรรคว่าที่ฝ่ายค้าน เชื่อว่าการประชุมวันนี้จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีปัญหา สำหรับพรรคก้าวไกลจะมีการพูดคุยทำความเข้าใจในที่ประชุม ส.ส.ของพรรคอีกครั้ง เพื่อให้การลงคะแนนเลือกประธานสภาฯ ราบรื่น

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

ส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยมีข้อตกลงร่วมกันเสนอชื่อ 'วันนอร์' วันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น พิธา กล่าวว่า การตัดสินใจเรื่องนี้ถือเอาการรักษาเอกภาพและมิตรภาพของ 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเป็นสำคัญ เป็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่า และเป็นการแสดงให้เห็นความหนักแน่นคงเส้นคงวาของพรรคก้าวไกล ที่เห็นว่าหลักการสำคัญกว่าบุคคล

โดยเมื่อวานนี้ (3 ก.ค.) จากการพูดคุยกับ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้รับหลักการทุกอย่างในการบริหารสภาฯ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นของประชาชน รวมถึงการเห็นชอบกฎหมายสำคัญ 4 เรื่องที่มีความสำคัญต่อประชาชน ตนเชื่อมั่นว่าท่านเป็นผู้ใหญ่และมีความเป็นตัวของตัวเอง พิสูจน์แล้วจากการทำงานทางการเมืองที่ยาวนาน เชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้สภาฯ ก้าวหน้าตามที่ปดิพัทธ์ เคยเสนอวิสัยทัศน์ไว้

พิธา ระบุต่อว่า ตนได้พูดคุยทำความเข้าใจกับ ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล มาตลอด และปดิพัทธ์ ได้อยู่ร่วมในการตัดสินใจด้วย เขาเป็นคนมีสปิริต พร้อมทำงาน ยึดหน้าที่ไม่ใช่หน้าตา โดยวันนี้จะเสนอชื่อปดิพัทธ์เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 1 จากพรรคก้าวไกล

สำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทย พิธา กล่าวว่า มีทั้งเรื่องที่เห็นด้วยและเรื่องที่ต้องถกกันมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนคุ้นเคยมาตลอด 4 ปี เราทำงานด้วยความเข้าใจ ด้วยความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน วันนี้น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราสามารถบริหารจัดการเพื่อให้เกิดฉันทามติร่วมกัน รุกได้ถอยเป็น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บริบท และข้อมูล โดยต้องไม่ขัดต่อหลักการคุณค่าหลักของพรรค และสิ่งที่ให้สัญญากับประชาชน ไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง

ต่อมา ในที่ประชุม ส.ส.พรรคก้าวไกล พิธายังให้ความเชื่อมั่นกับ ส.ส.ว่า ตนกล้าพูดได้ว่า อ.วันนอร์ เป็นหนึ่งในคนที่สามารถไหว้ได้อย่างสนิทใจ เพราะทุกการประชุมร่วมกัน อ.วันนอร์ยืนอยู่ข้างเหตุผลและความถูกต้อง ซึ่งเป็นจุดร่วมกันกับพรรคก้าวไกล ตนเชื่อมั่นว่าภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรของ อ.วันนอร์ กฎหมายและวาระก้าวหน้าที่สำคัญของพรรคก้าวไกลที่เคยถูกเตะถ่วงในสมัยสภาฯ ที่ผ่านมา จะถูกผลักดันอย่างราบรื่นแน่นอน

สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันนี้ (4 ก.ค.) เริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีวาระหารือด้วยกันทั้งหมด 3 วาระ ประกอบด้วย 

1.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2.เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

3.เลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

อนึ่ง เว็บไซต์ข่าวช่อง 7 รายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกนี้จะมี วิโรจน์ เปาอินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

'วันนอร์' ได้เป็นประธานสภาฯ

ล่าสุด เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เสนอชื่อ วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยไม่มี ส.ส.เสนอรายชื่ออื่นๆ ตามข้อบังคับจึงกำหนดให้ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยไม่ต้องมีการลงมติ

วันทูหะมัดนอร์ มะทา (ที่มา TP Channel)

จากนั้น วันมูหะมัดนอร์ ได้ลุกขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ ตามข้อบังคับข้อ 6 วรรค 3 โดยระบุดังนี้

"ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เสนอชื่อผมทำหน้าที่ประธานสภาในครั้งนี้ และถ้าผมได้รับความไว้วางใจจากท่านทั้งหลายให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาฯ ในครั้งนี้ ผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายทุกท่านว่า 

1. ในประการแรก ผมจะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง และจะน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 26 เมื่อวานนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไป

2. ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตติดตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับของสภาทุกประการ

3. ผมจะกำหนดแนวทางร่วมกันกับผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาทั้ง 2 ท่าน ในการพิจารณาร่างกฎหมาย ญัตติกระทู้ถาม อย่างเป็นระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ แล้วเพื่อประโยชน์ของประชาชน

4. ผมจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะทั่วไปแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนของเราในทุกกรณี

5. ผมจะร่วมกับพวกเราเพื่อดำเนินการนโยบายทางด้านการต่างประเทศของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในงานระบอบรัฐสภา เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายนิติบัญญัติ

6. ผมจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานของสถาบันพระปกเกล้าให้มีประสิทธิภาพ ในการส่งเสริมงานของฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งจะสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา สถานีวิทยุของรัฐสภา ไปสถานีของประชาชน เพื่อจะส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในทุกภาคส่วน ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป"

วาระระเบียบวาระที่ 3 ต่อมา คือการเลือกรองประธานสภาฯ 

ติดตามถ่ายทอดสดการประชุมสภา ชุดที่ 26 ครั้งที่ 1 ปีที่ 1

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท