Skip to main content
sharethis

พรรค Develaw - พรรคโดมปฏิวัติ ร่วมกันเรียกร้องให้ นิติศาสตร์ มธ. ยุติการเชิญ 'อุดม รัฐอมฤต' ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นอาจารย์พิเศษ เนื่องจากอุดมเป็นหนึ่งในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เห็นชอบให้ 'พิธา ลิ้มเจริญรัตน์' แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ชั่วคราว

 

21 ก.ค. 2566 นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากพรรค Develaw และพรรคโดมปฏิวัติ ร่วมกันเรียกร้องให้คณะนิติศาสตร์ มธ. ยุติการเชิญอุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นอาจารย์พิเศษ เนื่องจากอุดมเป็นหนึ่งในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เห็นชอบให้พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี หยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว

โดยสมาชิกสภานักศึกษา 'พรรคโดมปฏิวัติ' พร้อมด้วยคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงคณบดีนิติศาสตร์ ขอให้ยุติการเชิญ "อุดม รัฐอมฤต" ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นอาจารย์พิเศษ เนื่องด้วยไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาทำหน้าที่ขัดคำสอนตัวเองเป็นเครื่องมือกระบวนการนิติสงคราม

จดหมายเปิดผนึกจาก 'พรรคโดมปฏิวัติ'

ส่วนพรรค Develaw พรรคนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มธ. เชิญชวนนักศึกษาธรรมศาสตร์ร่วมลงรายชื่อถอดถอนนาย อุดม รัฐอมฤต จากการเป็นผู้สอนของคณะนิติศาสตร์ มธ. แถลงการณ์พรรค Develaw เรียกร้องให้คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรถ์อดถอน นายอุดมรัฐอมฤต ออกจากการเป็นผู้สอน ดังนี้

แถลงการณ์พรรค Develaw 

เรียกร้องให้คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรถ์อดถอน นายอุดมรัฐอมฤต ออกจากการเป็นผู้สอนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการชั่วคราว เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101(6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่ โดยคณะกรรมการการ เลือกตั้งได้ยื่นคําร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ก่อนวันลงมติเลือกนายกวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

จากการที่ นายอุดม รัฐอมฤต เป็นหนึ่งในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งเป็นหนึ่งในเจ็ดเสียงที่เห็นชอบให้มีคําสั่งหยุดการ ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นการชั่วคราว อาจถือการกระทําที่เข้าข่ายการแทรกแซง กระบวนการทางการเมืองผ่านคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านการตีความขยายขอบเขตของกฎหมายไปจนเกินกว่าที่พึงจะ กระทํา พวกเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่อาจยอมรับการกระทําของนาย อุดม รัฐอมฤต เนื่องจากการกระทําอันขัดต่อจรรยาบรรณนักกฎหมายที่ทําให้ขาดคุณสมบัติในการบ่มเพาะนักกฎหมายที่มี จิตสํานึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอเรียกร้องให้ทางคณะพิจารณาถอดถอนนายอุดม รัฐอมฤต ออกจากการเป็นผู้สอน

ในแถลงการณ์นี้พวกเราขอแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการมีอยู่ของอํานาจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากความเห็นชอบ ของสมาชิกวุฒิสภาอันถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร รวมทั้งการกระทําที่ไม่เป็นธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ และขอฝากถึงนายอุดมให้ ทบทวนบทบาทของตนให้ดีว่าสิ่งที่ตนกระทําในฐานะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่ ทั้งในฐานะผู้ใช้กฎหมาย และในฐานะผู้สอนกฎหมายที่ต้องบ่มเพาะความเป็นนักกฎหมายที่มีกระดูกสันหลังให้กับนักศึกษานิติศาสตร์

พรรค Develaw 21 กรกฎาคม 2566

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net