Skip to main content
sharethis

แกนนำสลัม 4 ภาค และเครือข่ายที่อยู่อาศัย จัดเวทีเรียกร้องที่อยู่อาศัยให้คนจนเมือง ยื่น 10 ข้อเสนอให้ กทม.แก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแก้ ร่าง รธน.ใหม่ โดย ส.ส.ร.ต้องมาจากการเลือกตั้ง 100%

2 ต.ค. 2566 ไทยพีบีเอสรายงานว่า วันนี้ (2 ต.ค.) เวลา 08.20 น. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เครือข่ายสลัม 4 ภาค จัดกิจกรรมรณรงค์ "เดินเพื่อบ้าน" เริ่มตั้งขบวนที่ลานคนเมือง โดยเคลื่อนขบวนไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กระทรวงคมนาคม องค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น และทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) ที่องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้เป็นทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกในเดือนตุลาคม

คมสัน จันทร์อ่อน แกนนำเครือข่ายสลัม 4 ภาค กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ ว่า จะเรียกร้องให้ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศนโยบายจากข้อเรียกร้องที่ทางเครือข่ายเสนอไป 10 กว่าข้อ จากนั้นจะเคลื่อนไปทำกิจกรรมทางการเมืองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อเรียกร้องการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่ทำหน้าที่ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ควรมาจากการเลือกตั้ง 100%

ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องของเครือข่ายสลัม 4 ภาค มีดังนี้

  1. ให้กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในการขอใช้ที่ดินสาธารณะ และที่ดินของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ชุมชนจัดสร้างที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีโครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเข้ามาสนับสนุน
  2. กรุงเทพมหานครต้องหยุดการใช้กฎหมาย ปว.44 (ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44) ที่มาจากอำนาจเผด็จการ และลิดรอนสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม และให้มีกระบวนการยกเลิกกฎหมาย ปว.44 นี้
  3. ให้มีมาตรการที่ชัดเจนให้ชุมชนสามารถปรับปรุงสร้างความมั่นคงการอยู่อาศัยในที่เดิมได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ต้องเป็นชุมชนที่ไม่ปลูกบ้านเรือนลุกล้ำลำคลอง หรืออยู่ในสภาพที่ขัดขวางการระบายน้ำ และมีพื้นที่ในการปรับปรุงจัดผังการอยู่อาศัยใหม่ให้เป็นระเบียบไม่ขัดขวางการระบายน้ำ เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสื่อมสภาพแล้ว ไม่สามารถใช้ในการระบายน้ำได้ ให้ชุมชนสามารถจัดผังการอยู่อาศัยในพื้นที่เดิม
  4. ในกรณีชุมชนที่ไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้ ให้กรุงเทพมหานครขอใช้ที่ดินสาธารณะในเมือง เพื่อเป็นพื้นที่รองรับการย้ายไปสร้างชุมชนใหม่
  5. ให้กรุงเทพมหานคร สนับสนุน และสำรวจชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่สาธารณะริมคลองในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ข้อมูลชุมชนที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
  6. ให้ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถจดแจ้งชุมชนได้ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัย และแรงงานที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานคร ได้เข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นฐาน และกรุงเทพมหานครสามารถนำข้อมูลใช้ในการทำแผนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ให้มีนโยบายการเก็บภาษีแบบรายแปลงย่อยตามการอยู่อาศัยจริง หรือตามทะเบียนบ้านของผู้โครงการ
  8. จัดทำข้อมูลชุมชนในโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกัน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรุงเทพมหานคร องค์กรชุมชน)
  9. ต้องการการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร ในการอำนวยการ การจัดสร้างที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคง และการพัฒนาสาธารณูปโภค
  10. ให้แจ้งนโยบายการสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง และประสานงานกับสำนักงานเขต ให้มีการสนับสนุนและมีแผนการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่ร่วมกัน ระหว่างองค์กรชุมชน สำนักงานเขต และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net