ผลหารือ 'พีมูฟ'-รัฐบาล เตรียมตั้ง คกก.แก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง 10 ด้าน

'ธรรมนัส' ให้สัมภาษณ์ผลหารือไม่เป็นทางการกับพีมูฟ เตรียมตั้ง คกก.แก้ไขปัญหา 'ขปส.' 'ภูมิธรรม' นั่ง ปธ. ชะลอคดีที่ดิน ด้าน 'พีมูฟ' เตรียมปักหลักต่อ รอ คกก.ประชุมจนถึงสัปดาห์หน้า ชี้ พ.ร.บ.ชุมนุม ต้องไม่ใช้ลิดรอนสิทธิ ปชช.

 

9 ต.ค. 2566 เพจเฟซบุ๊ก "The Reporters" ถ่ายทอดสดวันนี้ (9 ต.ค.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ ‘พีมูฟ’ เพื่อหาข้อสรุปพรุ่งนี้ (10 ต.ค.) และแจ้งให้ ครม.รับทราบ 

ธรรมนัส ได้ระบุต่อว่า วันนี้มีการตกลงกันว่าจะตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ ขปส. (ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม) ชุดใหญ่ โดยมี ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีเขา เป็นรองประธาน และจากนั้น จะมีการไปตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม

รมว.กระทรวงเกษตรฯ ระบุต่อว่า เรื่องข้อเรียกร้องของพีมูฟ เคยเสนอมานานแล้ว ส่วนเรื่องไหนที่เหลือแค่ขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรี ก็จะมีการศึกษา และเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ต่อไป 

สำหรับการชุมนุมของพีมูฟ หน้าทำเนียบรัฐบาล ทางธรรมนัส เปิดเผยว่า หลังมีการนำข้อเสนอที่ประชุมวันนี้เข้าไปในที่ประชุม ครม. วันพรุ่งนี้แล้ว ทางแกนนำพีมูฟ จะมีการหารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขยับม็อบออกจากพื้นที่เดิมออกไป

ส่วนข้อเรียกร้องของพีมูฟ ที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ หากมีการตั้งขึ้นนั้น ธรรมนัส ระบุว่า ตอนนี้ทางเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบอำนาจการตัดสินใจให้ภูมิธรรม แล้ว และมีการลงนามเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ประเด็นคดีความเกี่ยวกับที่ดินนั้น ธรรมนัส ระบุว่า จะมีการหยุดการสืบสวนการดำเนินคดีไว้ก่อนชั่วคราว จนกว่าจะมีมติจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหา ขปส. ออกมา

'พีมูฟ' แถลง ไม่ถอยจนกว่าจะมีการประชุม คกก.-เอาเรื่องเข้า ครม. วันที่ 17 ตุลา

ต่อมา เวลา 13.06 น. เพจเฟซบุ๊ก "ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ P-move" โพสต์ข้อความวันนี้ (9 ต.ค.) อ่านแถลงการณ์ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เรื่อง "ผลการเจรจาอย่างเป็นทางการกับรัฐบาล และท่าทีของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม"

รายละเอียดดังนี้

นับเป็นวันที่ 8 แล้ว ที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ได้ปักหลักชุมนุมอยู่ที่ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องข้อเสนอเชิงนโยบาย 10 ด้าน อันจะเป็นนโยบายเพื่อรองรับประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากร ที่อยู่อาศัย ชาติพันธุ์และสิทธิสถานะ รัฐสวัสดิการ การกระจายอำนาจ จนถึงการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย จนมีการเปิดการเจรจากับรัฐบาลในวันนี้ ซึ่งมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม

ผู้แทนของรัฐบาลได้รับหลักการข้อเรียกร้องเชิงนโยบายทั้ง 10 ด้าน รวมถึงปัญหารายกรณี ปัญหาเร่งด่วน ปัญหาการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการคุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชน เราได้เจรจาให้ร้อยเอกธรรมนัสได้ดำเนินการสรุปผลการเจรจารายงานนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และนำเรื่องเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปในวันพรุ่งนี้

อย่างไรก็ตาม เราเรียกร้องเพิ่มเติมให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่ต้องมีรักษาการนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งเป็นอย่างน้อย เนื่องจากเราทราบดีว่า นายกเศรษฐา ติดภารกิจในต่างประเทศ และหลังจากนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการเปิดประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวให้ได้เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาทุกเรื่องอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด แล้วนำเรื่องทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันทางนโยบายว่าการกลับบ้านไปของเราครั้งนี้จะไม่มีใครต้องถูกข่มขู่ คุกคาม ดำเนินคดี และแย่งยึดที่ดินทรัพยากรอีก รวมถึงมีช่องทางให้เราได้ติดตามและร้องเรียนความไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ฉะนั้น เราขอประกาศต่อสื่อมวลชนและสาธารณชนทั่วประเทศ ว่าเรายังยืนยันจะปักหลักชุมนุมต่อไป จนกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ในวันที่ 16 ตุลาคม (2566) และนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 17 ตุลาคม (2566) โดยในระหว่างนี้รัฐบาลได้ยื่นเงื่อนไขให้พีมูฟย้ายสถานที่ปักหลักชุมนุม ซึ่งเรายังอยู่ระหว่างการหารือ และรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ 

และในระหว่างที่กระบวนการแก้ไขปัญหากำลังดำเนินไปนั้น เราขอส่งเสียงไปยังรัฐบาลอีกครั้ง ว่าเรายืนยันสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก รวมถึงการชุมนุมโดยสงบของพวกเรา ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ โดยการบังคับใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จะต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองสิทธิในการชุมนุม มิใช่เป็นไปเพื่อการควบคุมและละเมิดสิทธิประชาชน รวมถึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรัฐบาลทุกคนต้องกำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับชั้น ไม่ให้มีพฤติกรรมคุกคาม ยั่วยุ ข่มขู่ และใช้อำนาจในทางมิชอบ และหมายรวมถึงหยุดความพยายามขอหมายศาลเพื่อสั่งให้กลุ่มพีมูฟยุติการชุมนุม ให้สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ไม่ควรมองประชาชนคนยากจนเป็นศัตรู

พีมูฟทวงสิทธิ สร้างอำนาจกำหนดชีวิตประชาชน

สำหรับข้อเรียกร้องของพีมูฟ ได้เพิ่มจาก 9 ด้านในตอนแรก เป็น 10 ด้าน ประกอบด้วย 1. ประชาธิปไตยใหม่  2. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 3. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 4. กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม 5. หยุดมรดก คสช.ทวงคืนผืนป่า ค้าคาร์บอนเครดิต คืนสิทธิชุมชน 

6. กระจายอำนาจการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 7. กฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์ 8. สถานะบุคคล พิสูจน์สิทธิได้ไม่ตกหล่น 9. สร้างรัฐสวัสดิการ
สร้างประชาธิปไตย และ 10. สิทธิที่อยู่อาศัย คือ สิทธิมนุษยชน
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท