Skip to main content
sharethis

สส.ร่มธรรม พรรคประชาธิปัตย์ คาดร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ที่ยื่นเสนอต่อสภาฯ จะได้รับการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมหน้า หวังปิดช่องว่างกฎหมายเดิม เอาผิดผู้ทารุณกรรม พร้อมใช้เทคโนโลยีช่วยการจดทะเบียนสัตว์

เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2566 ว่าร่มธรรม ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงการยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ว่าเป็นร่างกฎหมายที่มีหลักเกณฑ์ในการดูแลสัตว์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 แต่เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ยังขาดความชัดเจนของถ้อยคำ เกิดปัญหาในการตีความจนทำให้ผู้กระทำการทารุณกรรมสัตว์เข้าเหตุยกเว้นว่ามีเหตุอันสมควรและไม่มีความผิด ขาดกลไกการทำงาน เทคโนโลยีและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 

ตนและคณะผู้เสนอจึงเห็นว่าควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับเหตุยกเว้น หรือการกระทำใดที่ไม่เป็นการทารุณกรรมสัตว์ให้ชัดเจน กำหนดช่องทางให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือสัตว์โดยขอรับสัตว์ไปเลี้ยง กำหนดให้มีเงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อช่วยเหลือให้การจัดสวัสดิภาพสัตว์สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างเหมาะสม และกำหนดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนสัตว์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถติดตามสัตว์ได้ เพื่อคุ้มครองมิให้สัตว์ถูกทารุณกรรมและบริหารจัดการการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องให้มีการตราร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เสนอนี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าร่างกฎหมายที่ตนเสนอฉบับนี้จะสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ในสมัยประชุมหน้า 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net