Skip to main content
sharethis

คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดข้อมูลที่ดินสามเหล่าทัพ พบกองทัพบก - กองทัพเรือ - กองทัพอากาศ มีที่ดินอยู่ในความดูแลกว่า 5 ล้านไร่ โดยกองทัพบกมีที่ดินอยู่ในความดูแลกว่า 4.6 ล้านไร่

 

30 ม.ค. 2567 เฟซบุ๊กเพจ “LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” เผยแพร่เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการของกองทัพไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงการถ่ายโอนธุรกิจต่าง ๆ ของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาล ระบุ กองทัพบก - กองทัพเรือ – กองทัพอากาศ มีที่ดินอยู่ในความดูแลกว่า 5 ล้านไร่

ภาพ คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กองทัพบกได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กองทัพบกมีที่ดินที่อยู่ในความปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และคุ้มครองประมาณ 4.6 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินจากการหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาต่างๆ นอกจากนั้นเป็นที่ดินที่ครอบครองมาแต่เดิมก่อนการมีกฎหมายที่ดิน การเวนคืน และที่ดินที่ขอใช้จากส่วนราชการอื่น

กองทัพเรือ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มีที่ดินที่กองทัพเรือ ใช้ประโยชน์ใน 34 จังหวัด จำนวน 341 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 273,709 ไร่ ซึ่งมีหน่วยงานภายในกองทัพเรือรับผิดชอบดูแล ประกอบด้วย ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทัพเรือภาคที่ 2 และทัพเรือ ภาคที่ 3 ทั้งนี้ ที่ดินที่กองทัพเรือได้รับมอบส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุ นอกจากนั้นเป็นที่ดินที่ขอใช้จากส่วนราชการอื่นเป็นการชั่วคราวและที่ดินที่เช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

กองทัพอากาศ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศมีจำนวน 143 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 229,691  ไร่  แบ่งเป็น ที่ดินราชพัสดุ จำนวนประมาณ 188,118 ไร่ และที่ดินที่ขอใช้จากหน่วยงานภายนอกเนื้อที่ประมาณ 41,573 ไร่ กองทัพอากาศได้กำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ออกเป็นพื้นที่ยุทธการและการบิน พื้นที่อาคารสำนักงาน พื้นที่บ้านพักอาศัย พื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร และพื้นที่ที่หน่วยงานภายนอกขอใช้ประโยชน์

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net