Skip to main content
sharethis

พรรคประชาธิปัตย์ ย้ำจุดยืนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สสร. 200 คน เลือกตั้ง 150 คน ผสมผสานผู้มีประสบการณ์อีก 50 คน การแก้ไขจะต้องไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 

3 ก.พ. 2567 เพจ Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์ รายงานว่านายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และสภาร่างรัฐธรรมนูญว่าพรรคมีจุดยืนในเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชัดเจนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่สำคัญในฐานะสถาบันทางการเมืองเห็นมาตลอดว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังไม่สมบูรณ์ตามระบบประชาธิปไตย การลิดรอนสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ และยังมีอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมสิทธิชุมชนสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคสิทธิที่ดินทำกิน กระบวนการถ่วงดุลในเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตการกระจายอำนาจและที่สำคัญคือโครงสร้าง การเข้าสู่อำนาจทั้งของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 

นายราเมศกล่าว ต่อไปว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคแรกที่เสนอแนวคิดให้มีการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ง่ายขึ้น และมีอีกหลายประเด็นที่เป็นประเด็นปัญหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงจะต้องมีขึ้นโดยผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในหมวดหนึ่งและหมวดสอง 

ในส่วนของสภาร่างรัฐธรรมนูญพรรคมีจุดยืนชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรกคือให้มี สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จำนวน 200 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในแต่ละจังหวัดจำนวน 150 คน ส่วนอีก 50 คน จะผสมผสานผู้มีประสบการณ์เช่น สสร. ที่มาจากการเลือกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชนสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 10 คน ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 คน สมาชิกซึ่งรัฐสภาคัดเลือก จำนวน 20 คน และในส่วนของพรรคให้ความสำคัญกับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่จะมีกระบวนการสมัครเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเลือกเป็น จำนวน 10 คน และเพื่อให้มีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่มีความอาวุโสโดยกำหนดให้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เป็นระบบผสมที่จำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญบางส่วนในการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและให้ความสำคัญกับประชาชนที่มีความสนใจในทุกจังหวัดให้มีการเลือกตั้ง สสร แต่ละจังหวัดตามสัดส่วนของจำนวนประชากร

นายราเมศ กล่าวในตอนท้ายว่า ในส่วนของความเห็นคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรได้รายงานผลการพิจารณาศึกษาในเรื่องระบบเลือกตั้งและแนวทางการทำงานของสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องยอมรับว่าเป็นผลการศึกษาที่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาในรัฐสภา การถกเถียงเพื่อให้เป็นข้อตกลงที่ตกผลึกเพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง แล้วก็เชื่อเช่นกันว่าหากทุกพรรคการเมืองเล็งเห็นถึงการแก้รัฐธรรมนูญที่ทำให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ก็ไม่เป็นการยากที่จะมีการพูดคุยกัน

ในส่วนของการดำเนินการของรัฐบาลประชาชนคงสิ้นหวัง เพราะผ่านระยะเวลายาวนานแต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด จึงต้องเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจะต้องมีแนวคิดและจุดยืนที่ชัดเจนถ้าจะตั้งขึ้นเพื่อถ่วงเวลากระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบในฐานะที่เคยให้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net