Skip to main content
sharethis

เผย กมธ.วิสามัญงบประมาณปี 67 สผ.สามารถปรับลดงบไปได้ 9,204 ล้านบาท กระทรวงกลาโหมถูกตัดงบมากที่สุด รองลงมาคือกระทรวงมหาดไทย ส่วนกระทรวงแรงงานได้งบเพิ่ม พร้อมตั้งข้อสังเกตต้องชดใช้เงินคงคลังถึง 1.2 แสนล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2567 ว่านางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) ในคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ สส.แบบบัญชีรายชื่อ และนายชยพล  สท้อนดี สส. กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ร่วมกันแถลงข่าว Policy Watch ในหัวข้อ รวบตึงงบฯ 67 จากห้อง กมธ. ว่า การพิจารณางบประมาณปี 2567 ทำให้คณะ กมธ. ของสภาฯ ต้องทำงานอย่างกระชับ เนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลเกิดความล่าช้า ทำให้การพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณต้องล่าช้าตามไปด้วย ขณะนี้ทำให้ หน่วยงานราชการต้องใช้งบประมาณภายใต้กรอบปี 2566 ครึ่งปีไปพลางก่อน ดังนั้น จึงมีเงินงบประมาณเกือบ 2 ล้านล้านบาท จากวงเงินงบประมาณปี 2567 ประมาณ 3.48 ล้านล้านบาท ได้ถูกอนุมัติและใช้จ่ายไปแล้ว ตั้งแต่เดือน ต.ค.66 ทำให้ในความเป็นจริงสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจที่จะพิจารณาปรับลดงบประมาณได้เพียงร้อยละ 41 เท่านั้น แม้ว่าจะเป็นการกระทำตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 141 และตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ก็ทำให้เห็นช่องว่าง เพราะผู้อำนวยการสำนักงบประมาณจะเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแผนงานและโครงการที่แต่ละหน่วยงานเสนอ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าแผนงานและโครงการดังกล่าวควรอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในแผนงานและโครงการที่สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถอนุมัติได้ ทำให้มีบางโครงการที่รับงบประมาณดำเนินการไปพลางก่อนแล้ว สภาไม่สามารถปรับลดได้ อาทิ โครงการแก้ปัญหายาเสพติด และโครงการบูรณาการต่าง ๆ เป็นต้น

นางสาวศิริกัญญา กล่าวด้วยว่า การพิจารณางบประมาณปี 2567 ได้เปลี่ยนจากแบ่งตามประเภทงบ เป็นแบ่งตามกระทรวง ซึ่งแต่ละคณะอนุ กมธ. จะมีความสอดคล้องกับรัฐมนตรีที่สังกัดแต่ละพรรคการเมืองนั้นอยู่ อาทิ อนุฯ ความมั่นคง ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กอ.รมน. เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดข้อสังเกตว่า เป็นการปกป้องงบประมาณที่รัฐมนตรีสังกัดกระทรวงนั้นอยู่หรือไม่ ซึ่งในคณะอนุ กมธ. ก็จะมีตัวแทนจาก ครม. มานั่งสังเกตการณ์ด้วย แต่การตัดลดงบประมาณมาเกิดขึ้นในช่วงการประชุมนัดสุดท้ายของ อนุ กมธ. แต่ก็ไม่สามารถตัดงบประมาณได้มากทำได้เพียงหลักร้อยล้านบาท แต่มีการปรับลดงบจำนวนมาก ๆ อยู่ที่การพิจารณาของ กมธ. คณะใหญ่ ส่วนการตัดงบประมาณของแผนบูรณาการ ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดกว่า 3,000 ล้านบาท แต่สุดท้ายก็มีการอุทธรณ์ใน กมธ. ชุดใหญ่ ทำให้ตัดลดไปได้เพียง 926 ล้านบาทเท่านั้น ทำให้ในภาพรวมงบประมาณปี 2567 ปรับลดไปได้ 9,204 ล้านบาท โดยเงินส่วนนี้ก็จะถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานที่เคยถูกสำนักงบประมาณ ปรับลดและกลับมาของบประมาณเพิ่ม แต่ส่วนใหญ่จะถูกนำไปลงที่งบกลาง โดยกระทรวงที่ได้งบเพิ่ม คือ กระทรวงแรงงาน เนื่องจากพรรคก้าวไกลเห็นว่าควรจัดสรรไปให้กองทุนประกันสังคม 500 ล้านบาท เนื่องจาก รัฐบาลยังค้างจ่ายเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนกว่า 70,000 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยไม่ครบ นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหม ได้ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุด และรายการที่ถูกปรับลด คือ งบประมาณจัดซื้อเรือฟรีเกต รองลงมา คือ กระทรวงมหาดไทย เป็นการตัดงบสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ซึ่งมีเสียงตอบรับทั้งบวกและลบ

นางสาวศิริกัญญา กล่าวถึงเหตุผลที่พรรคก้าวไกลต้องการโยกงบประมาณที่ถูกตัดไปยังงบกลาง ว่า เกิดจากการจัดสรรงบผิดพลาดใน 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ต้องชดใช้เงินคงคลังเกือบ 1.2 แสนล้านบาทสูงเป็นประวัติการณ์ ทำให้งบประมาณปี 67 ที่เพิ่มขึ้นกว่า 3 แสนล้านบาท ไม่สามารถใช้จ่ายได้จริง เพราะรัฐบาลต้องนำเงินไปใช้หนี้เงินคงคลัง เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น โดยเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ตั้งงบขาดไปกว่า 30,000 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ก็ตั้งงบขาดไปกว่า 20,000 ล้านบาท เมื่อตัดลดงบประมาณได้สำนักงบประมาณก็ขอเข้ามา แต่เนื่องจาก กมธ.ตัดลดงบได้เพียง 9,204 ล้านบาท จึงต้องแบ่งให้ทั้งสองรายการ รายการละกว่า 3,000 ล้านบาท และจัดสรรให้กับงบสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณ ปี 67 ในวาระ 2 และวาระ 3 จะเกิดขึ้นในวันที่ 20-22 มี.ค.67 ซึ่งเร็วกว่าที่กำหนดไว้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net