Skip to main content
sharethis

สวนดุสิตโพลสำรวจ 1,127 คน พบคนไม่ทราบว่า "ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสิทธิเลือก สว. มีเฉพาะผู้สมัคร สว. ด้วยกันเท่านั้นที่มีสิทธิเลือกและเป็นการเลือกกันเองภายในกลุ่มอาชีพ และการเลือกไขว้ข้ามกลุ่มอาชีพ" ถึง 50.31%

26 พ.ค. 2567 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “คนไทยกับการเลือก สว.ชุดใหม่ 2567” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,127 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค. 2567 สรุปผล ได้ดังนี้

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือก สว.ชุดใหม่ที่กำลังจะมีขึ้น

1. ประชาชนทราบหรือไม่ว่า “ผู้จะสมัคร สว. จะต้องมีอายุครบ 40 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี และเสียค่าสมัคร 2,500 บาท”
อันดับ 1 ทราบ 54.30%
อันดับ 2 ไม่ทราบ 45.70%

2. ประชาชนทราบหรือไม่ว่า “ผู้สมัคร สว. หาเสียงไม่ได้ ให้แนะนำตัวได้เท่านั้น”
อันดับ 1 ทราบ 57.68%
อันดับ 2 ไม่ทราบ 42.32%

3. ประชาชนทราบหรือไม่ว่า “จะมีการเลือก สว.ชุดใหม่ รอบแรก (รอบระดับอำเภอ) วันที่ 9 มิ.ย.67”
อันดับ 1 ไม่ทราบ 55.81%
อันดับ 2 ทราบ 44.19%

4. ประชาชนทราบหรือไม่ว่า “ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสิทธิเลือก สว. มีเฉพาะผู้สมัคร สว. ด้วยกันเท่านั้นที่มีสิทธิเลือกและเป็นการเลือกกันเองภายในกลุ่มอาชีพ และการเลือกไขว้ข้ามกลุ่มอาชีพ”
อันดับ 1 ไม่ทราบ 50.31%
อันดับ 2 ทราบ 49.69%

5. ประชาชนทราบหรือไม่ว่า “สว.ชุดใหม่มีอำนาจแต่งตั้งองค์กรตรวจสอบอิสระ และเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญ”
อันดับ 1 ไม่ทราบ 52.35%
อันดับ 2 ทราบ 47.65%

6. ความคาดหวังของประชาชน ต่อ สว.ชุดใหม่
อันดับ 1 ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง 56.71%
อันดับ 2 ประวัติดี  ซื่อสัตย์ สุจริต 53.88%
อันดับ 3 ตั้งใจทำงาน เป็นที่พึ่งของประชาชน 44.24%
อันดับ 4 มีวิสัยทัศน์ทันการเปลี่ยนแปลง 36.47%
อันดับ 5 เป็นคนรุ่นใหม่ 34.12%

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net