สมบัติ บุญงามอนงค์

"..ประเทศชาติไม่ได้ล่มสลายเพราะมีคนใส่หน้ากากแล้วออกมายืนในที่สาธารณะหรอก แต่จะล่มสลายเพราะคนในสังคมไม่ยอมให้มีพื้นที่แตกต่างกันทางความคิดแล้วใช้กำลังเข้าเผชิญหน้ากัน"

30 มิ.ย.56, โพสต์สถานะบนเฟซบุ๊ก
https://www.facebook.com/nuling/posts/648682938477421