สมคิด เลิศไพฑูรย์

"ปรับตัวกันหน่อยครับ คงไม่มีใครอยากให้เกิด"

6 ธ.ค.56, อธิการฯมธ.กล่าวถึงกรณีมีนักศึกษาแจ้งผลกระทบจากปิดการเรียนการสอนจนต้องเลื่อนสอบ
https://www.facebook.com/somkit.lertpaithoon.1/posts/643204552388010