Skip to main content
sharethis

สำนักงาน กสทช. เดินหน้ากวาดล้างซิมผี-ติดตามลักลอบใช้สัญญาณมือถือ ย้ำผู้ถือครองซิมตั้งแต่ 6 เบอร์ขึ้นไปเร่งยืนยันตัวตนก่อนถูกระงับสัญญาณ


    
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กสทช. แจ้งข่าวว่าเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2567 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สรุปผลการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ที่ทำเนียบรัฐบาล 
    
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ออก  มาตรการแก้ไขปัญหาระงับยับยั้งการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการนำสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ในการกระทำผิดหรือสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งทุกมาตรการมีความคืบหน้า ดังนี้

(1) มาตรการยกเลิกหรือระงับบริการเลขหมายโทรศัพท์ที่ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (ศูนย์ AOC) ให้ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาแบบชำระค่าบริการล่วงหน้า (Prepaid) ที่มีการโทรออกตั้งแต่ 100 ครั้งขึ้นไปต่อวัน จนถึงปัจจุบันมีจำนวนเลขหมายที่ถูกระงับบริการแล้วทั้งสิ้น 37,723 เลขหมาย โดยในจำนวนนี้มีผู้ใช้บริการกลับมาแสดงตน 308 เลขหมาย และยังไม่มาแสดงตน 37,415 เลขหมาย หากไม่มีผู้ใช้บริการมาแสดงตน เลขหมายดังกล่าวจะถูกพิจารณายกเลิกการให้บริการตามกระบวนการของผู้ให้บริการต่อไป
    
(2) การดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสาระสำคัญของประกาศฯ ให้ผู้ให้บริการดำเนินการยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทบุคคลธรรมดาที่มีการลงทะเบียนเลขหมายจำนวนตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย ลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่ 13 ก.ค. 2567 ซึ่งขณะนี้มีการยืนยันตัวตนในกลุ่มนี้แล้วทั้งสิ้น 691,067 เลขหมาย จากจำนวนที่เข้าข่าย 3,981,251 เลขหมาย คงเหลือ 3,290,184 เลขหมายที่ยังไม่มายืนยันตน โดยหากเลยระยะเวลาที่กำหนดจะเข้าสู่กระบวนการระงับบริการ ทำให้ไม่สามารถโทรออก ส่งข้อความสั้น (SMS) หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต และมีการยกเลิกสัญญาการใช้งาน
    
ส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนซิมตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไปครบกำหนดระยะเวลายืนยันตัวตนแล้วเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2567 มีการยืนยันตัวตนแล้ว 2,584,171 เลขหมาย โดยปัจจุบันดำเนินการระงับซิมไปแล้วทั้งสิ้น 1,598,296 เลขหมาย คงเหลือยังไม่มายืนยันตัวตน 2,494,112 เลขหมาย ซึ่งในกลุ่มนี้จะต้องถูกระงับบริการ

(3) มาตรการระงับสัญญาณโทรคมนาคมบริเวณชายแดนหลังจากหารือผู้ประกอบการไปเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2567 ขณะนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ลดกำลังส่งสายอากาศของสถานีฐาน โดยต้องให้พื้นที่การให้บริการ (Service Area) ครอบคลุมเฉพาะการให้บริการโทรคมนาคมภายในอาณาบริเวณประเทศไทยไปแล้วรวม 13 เสา ระงับสัญญาณ (Switch off) สายอากาศที่มีทิศทางหันออกจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านรวม 84 เสา และปรับทิศทางเสารวม 1 เสา 
    
“มาตรการทั้งหมดเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเร่งกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นภัยทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และกรณีผู้ที่ถือครองซิมการ์ดมากกว่า 6 ซิม ยังไม่มาลงทะเบียน หากเลยกำหนดจะมีการระงับการใช้ซิม ซึ่งขณะนี้ประชาชนยังสามารถติดต่อขอลงทะเบียนซิมได้ที่ศูนย์ให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” นายไตรรัตน์ กล่าว
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net