พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ

"การพยายามจะห้ามผมเคลื่อนไหวทางการเมือง เท่ากับว่าผมไม่สามารถเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกผมได้ ซึ่งผมไม่ยอมเด็ดขาด ถึงไม่ยอมเซ็นรับเงื่อนไขใดๆ ที่จะต้องมาจำกัดการเคลื่อนไหวทางการเมือง เพราะถึงแม้ว่าผมจะเรียกร้องความยุติธรรมเขาก็จะตีความเป็นเรื่องเมือง เพราะว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสั่งสลายการชุมนุมในระดับปฏิบัติการหรือระดับนโยบายส่วนใหญ่ก็อยู่ในคณะรัฐประหาร 57 ทั้งนั้น"

พ่อ 'เฌอ' เด็กหนุ่มผู้เสียชีวิตให้เหตุสลายชุมนุม พ.ค.53 กล่าวถึงเหตุผลบางส่วนก่อนเริ่มกิจกรรม 'พลเมืองรุกเดิน' เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 มี.ค.58
http://prachatai.org/journal/2015/03/58376