ธนพร วิจันทร์

"คนอยู่ดีๆ จะออกมาชุมนุมทำไม ถ้าหากเขาไม่ได้รับผลกระทบ ความเดือดร้อน ปัญหามันคือรัฐจะแก้เหตุเหล่านั้นอย่างไรเพื่อป้องกันการชุมนุม ไม่ใช่ออกกฎหมายมาห้าม หากประชาชนทุกคนได้รับสิทธิเสรีภาพ ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ ไม่โดนละเมิดสิทธิ เราคิดว่าการชุมนุมจะมีน้อยมาก”

เลขาธิการคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ 19 มี.ค.2558
http://prachatai.org/journal/2015/03/58479