กิจกรรม: ใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูญ กำหนดอนาคตประชาชน

Activity Date: 
Sun, 2016-07-24 13:00

 

 

 

วันที่ 24 กค. 59 นี้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ถึงเวลาก้าวออกมา...
ใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูญ กำหนดอนาคตประชาชน...
พื้นที่แสดงออกของสามัญชน ร่วมจัดโดย 41 องค์กร
กิจกรรมมีทั้งวัน ดังนี้

ช่วงเช้า 10.00-12.00 น.
เวที “เสียงชาวบ้านกับร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติ”
ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 
================
10.00-11.30 น. เสวนาและแถลงจุดยืน 
“เสียงชาวบ้านกับร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติ” 
โดย 1. เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ-บำนาญแห่งชาติ
2. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก 
3. สมัชชาคนจน 
4. เครือข่ายสลัม 4 ภาค 
5. เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ 
6. เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ และกลุ่มกระเหรี่ยงภาคเหนือ 
*7. สมัชชาอู่ข้าวอู่น้ำภาคกลาง 
8. กลุ่มคนงานย่านรังสิต
9. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
10. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก ม.44 และคำสั่ง คสช. 
11.เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ (Permatamas) 
.
11.30-12.00 น. เปิดวง ถาม-ตอบ 
.
หมายเหตุ : *รอการยืนยัน | วงเฉพาะสื่อมวลชนและนักวิชาการ
.
จากนั้น บ่ายโมงเป็นต้นไป 
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก มธ.) ท่าพระจันทร์ 
.เวทีวิชาการ: ประชามติ ฟรี แฟร์ และแคร์กัน
====================
13.00 น. “เสียงประชาชน” 
การแถลงจุดยืนต่อร่าง รธน. ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ

14.30 น. สนทนา “ถกร่างรัฐธรรมนูญ”
โดย รศ.อัษฎาค์ ปาณิกบุตร
ชวนถกโดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

15.15 น. ปาฐกถา “ประชามติ 7 สิงหากับอนาคตสังคมไทย”
โดย รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์

16.00 น. “ทางเลือกประเทศไทย หลัง 7 สิงหา 59”
การเสนออนาคตทางเลือกของประเทศไทย
โดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
นิติราษฎร์ และ iLAW

17.00 น. แถลงการณ์ “รัฐธรรมนูญของประชาชน”
.
บรรยากาศในงานบนถนนรอบหอประชุมธรรมศาสตร์
=============
ฟังเสียงกลุ่มชนคนพื้นที่ทุกหมู่เหล่า ทั้งสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชาติพันธุ์ สุขภาพ สันติภาพ นักเรียนนักศึกษา นักเขียนนักศิลปะ ฯลฯ
แลกเปลี่ยนความคิดร่างรัฐธรรมนูญกับชีวิตของประชาชนในแต่ละมิติ เปิดตลาดนัด "รัฐธรรมนูญที่กินได้" ข้าวปลาอาหารจากทุกหย่อมย่าน ซุ้มวิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการมีชีวิต 
.
พบกับคนรุ่นใหม่ใส่ใจประชามติ --
==============
กิจกรรมเฟี้ยวฟ้าวแต่เอาเรื่อง "การเมืองครั้งแรก" ของเหล่าทีนเอจในยุคคืนความสุข ทั้งละครดนตรีบทกวี บอร์ดเกมส์ Live สดๆ ทั้งงาน ณ ลานประติมากรรมฯ หน้าหอประชุมใหญ่ มธ. กำแพงร่างรัฐธรรมนูญ --

ชวนกันอ่านรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงร่วมกันก่อนถึงวันประชามติ
ถึงเวลาก้าวออกมา...
ร่วมมหกรรมประชามติของประชาชน
จะเยสหรือโน ก็มาโสกัน 
.
ร่วมจัดโดย 41 องค์กร 
1. เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง
2. สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
4. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
5. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
6. เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7. เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ-บำนาญแห่งชาติ
8. มูลนิธิบูรณะนิเวศ
9. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
10. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
11. มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
12. สมัชชาคนจน
13. กลุ่มละครมะขามป้อม
14. เครือข่ายพลเมืองเน็ต
15. สมัชชาอู่ข้าวอู่น้ำภาคกลาง
16. มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
17. ขบวนการประชาธิปไตยใหม่
18. กลุ่ม Mini Drama 
19. กลุ่มการเมืองครั้งแรก
20. กลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
21. Focus on the Global South 
22. เครือข่ายสลัม 4 ภาค
23. มูลนิธิโลกสีเขียว
24. กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
25. เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ประเทศไทย
26. กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน (พื้นที่คัดค้านเหมืองแร่ทองคำ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุงจ.เลย)
27. กลุ่มรักษ์บ้านแหง(พื้นที่คัดค้านสัมปทานทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง)
28. ชมรมอนุรักษ์ลุ่มน้ำสรอย ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ (พื้นที่การขอสัมปทานสำรวจแร่เหล็กและทองคำ)
29. เครือข่ายการศึกษาทางเลือก
30. กลุ่มเสรีนนทรี
31. กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์
32. กลุ่มศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตย
33. ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD)
34. กลุ่มลูกชาวบ้าน ม.บูรพา
35. กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD)
36. กลุ่มแก็งค์ข้าวกล่อง ม.รามคำแหง
37. กลุ่มเพื่อนประชาชน
38. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
39. เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.)
40. กลุ่มกระเหรี่ยงภาคเหนือ
41. เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก

รายละเอียดงานต่างๆ สามารถติดตามได้ที่เพจ: ถึงเวลาก้าวออกมา