อภิปรายสาธารณะ แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ชาตินี้หรือชาติหน้า? ครั้งที่ 5 ว่าด้วยการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่น

Activity Date: 
Sat, 2017-04-08 13:00
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน กรุงเทพฯ
13.00-13.15 น. ลงทะเบียน
13.15-13.30 น. กล่าวเปิดการทุจริตโดย คุณอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
 
13.30-16.00 น.
ร่วมอภิปราย การตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นประเด็นต่างๆ โดย 
คุณศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ 
คุณกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
คุณวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนสภาราษฎร 
คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คุณวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น
 
ดำเนินรายการโดย คุณเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
 
จัดโดย คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน