เวทีการนำเสนอผลงานปลายภาคของ นักศึกษา Summer School –SEAS 2018 ในหัวข้อ “ญาณวิทยาที่ชายขอบ –(เด็ก)ผู้หญิง กะเทย เควียร์ :Silence , Subjectivity and Becoming”

Event Date: 
Sunday, 22 July, 2018 - 09:00
 
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีขอเชิญเข้าร่วมเวทีการนำเสนอผลงานปลายภาคของนักศึกษา Summer School –SEAS 2018 ในหัวข้อ “ญาณวิทยาที่ชายขอบ –(เด็ก)ผู้หญิง กะเทย เควียร์ :Silence
, Subjectivity and Becoming”
 
ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น ณ ห้อง 202 ตึกศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 086-889-4882 , 02 613- 2672,2599
 
หรือ e-mail :summerschool.seas@gmail.com

พื้นที่ประชาสัมพันธ์