เสวนา เรื่อง “ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจกับการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม”

Event Date: 
Tuesday, 14 August, 2018 - 12:00

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ จัดโดย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และเครือข่ายภาคประชาชน

 

12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร

13.00 – 16.30 น. เสวนา “ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจกับการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม”

นำเสวนาโดย  คุณคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.)

คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คุณกษิต ภิรมย คณะพลเมืองประชาธิปไดย อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ

คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ที่ปรึกษาเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณประพันธ์ คูณมี อดีตสมาชิกวุฒิสภา

คุณสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)

ดำเนินการเสวนาโดย คุณสุริยันต์ ทองหนูเอียด กรรมการ ครป. 

16.30 – 17.00 น. สรุปปิดเวทีเสวนา