เสวนา “มาตรการคุมสินเชื่อบ้าน : ล้อมคอกฟองสบู่ หรือแค่ขู่เก็งกำไร”

Event Date: 
Tuesday, 6 November, 2018 - 13:30

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย  ซ.นนทรี 5 จัดโดย สมาคมผู้ซื้อบ้าน ร่วมกับ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
แผนที่ http://www.thaiappraisal.org/thai/location.php โทร.0.2295.3171 

12.30 น.        ลงทะเบียน
13.30 น.        ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา
14.00 น.        เวทีเสวนา “มาตรการคุมสินเชื่อบ้าน : ล้อมคอกฟองสบู่ หรือแค่ขู่เก็งกำไร”
                   - คุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล    
                   - คุณวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ศุภาลัย  
                   - คุณวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน    
                   – คุณพัลลภ กฤตยานวัช ที่ปรึกษาวงการอสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 10 สมาคม
                   - คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน  (ดำเนินรายการ)
16.00 น.        ผู้ฟังการเสวนาซักถามข้อสงสัยและร่วมแสดงความคิดเห็น
16.30 น.        จบการเสวนา                          

พื้นที่ประชาสัมพันธ์