เสวนาสาธารณะ “ชำแหละกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC, BOI) และปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย”

Event Date: 
Thursday, 20 December, 2018 - 13:00

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.00-13.15 น.    ลงทะเบียน
13.15-13.30 น.    กล่าวเปิดโดย ผศ.เขมรัฐ เถลิงศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาฯ

13.30-16.00 น.    เสวนา “ชำแหละกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC, BOI) และปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย”

นำเสนอโดย คุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร  นักวิชาการอิสระและอาสาสมัครด้านสิทธิมนุษยชน

ร่วมอภิปรายโดย  ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิชาการอาวุโส ทีดีอาร์ไอ (TDRI)
คุณกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
คุณสาวิทย์ แก้วหวาน  เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)

ร่วมด้วย ผู้แทนภาคประชาชน ฯลฯ

ดำเนินรายการโดย คุณเมธา มาสขาว  ผู้อำนวยการสถาบันสังคมประชาธิปไตย

จัดโดย สถาบันสังคมประชาธิปไตย (Social-Democracy Think Tank) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สอบถามรายละเอียด 092 546 5949

**จอดรถได้ที่อาคารจอดรถ 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์