เสวนางานวิจัยหัวข้อ "ผู้หญิงในภาพยนตร์ไทย: เมื่อร่างกายกลายเป็นชาติ"

Event Date: 
Monday, 18 November, 2019 - 13:30

เสวนางานวิจัยหัวข้อ "ผู้หญิงในภาพยนตร์ไทย: เมื่อร่างกายกลายเป็นชาติ" นำเสนอโดย อ. จิรธร สกุลวัฒนะ และร่วมวิพากษ์โดย อ. ดร. ไกรวุฒิ จุลพงศธร นักวิจารณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์

พบกันวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 307 คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์