ศูนย์ ‘ประชาไท’ รับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบฯ (เฉพาะกิจ)

 

" ค น ทุ ก ค น ต้ อ ง ไ ม่ ไ ร้ ค่ า "
. . . . . . . . . .

 

ศูนย์ ‘ประชาไท’ รับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
(เฉพาะกิจ)

คนตาย - คนหาย - ผู้บาดเจ็บ - ผู้ถูกจับกุม - ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐ

นับตั้งแต่ปฏิบัติการ ‘กระชับพื้นที่’ ของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เพื่อกดดันให้ผู้ชุมนุมกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต่อต้านเผด็จการ หรือ นปช. ยุติการชุมนุม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นมา ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ สูญหาย และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวนมาก

‘ประชาไท’ จึงได้จัดตั้งศูนย์รับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบร่วมกัน โดยจะประสานความร่วมมือ ส่งต่อเครือข่ายผู้รักความเป็นธรรมทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันเยียวยาต่อไป

 

โปรดให้ข้อมูลที่ท่านมี
(เราจะปกปิดข้อมูลของท่านเป็นความลับ)

โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง หรือ โทรศัพท์ 02-690-2711

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: ด่วน...!!! ศูนย์ ‘ประชาไท’ (เฉพาะกิจ) รับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สลายการชุมนุม

ตัวอย่างเว็บไซต์ฝากไฟล์ ที่ไม่ต้อง Log in