กปท.

รายงานพิเศษจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สุขภาพดีจนน่าอิจฉา แข็งแรงแบบที่พิสูจน์ได้ด้วยตา ‘โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางน้ำจืด’ บริหารจัดการโดย อบต. บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งว่ากันว่า เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีจัดการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโดดเด่นกว่าที่ไหนๆ 
2023-12-02 11:36
สปสช. ลงพื้นพื้นที่ชม ‘การตรวจคัดกรองสายตาเชิงรุกผู้ต้องขัง’ เรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรี จำนวน 301 ราย ผ่านกลไกงบ กปท. ระบุ เป็นเรือนจำแรกเขตสุขภาพที่ 4 ที่มีการจัดบริการคัดกรอง-มอบแว่นแก้ไขปัญหาสายตาผู้ต้องขัง 
2023-10-13 10:01
เรือนจำกลางบางขวาง ใช้กลไก “กปท.” เทศบาลนครนนทบุรี ตรวจคัดกรองสุขภาพสายตาเชิงรุกแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางบางขวาง เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ดีขึ้น
2023-10-01 11:08
'สปสช.' ลงพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ชมการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านงบฯ กปท. ส่งผู้ดูแล Care Giver ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน-ติดเตียงอย่างเป็นระบบ พร้อมเชื่อมการดูแลผู้ป่วยกับ รพ.สต. และโรงพยาบาลชุมชน เผยมีแนวคิดเพิ่มการอบรม Care Giver เป็น 420 ชั่วโมง จะดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น พร้อมเพิ่มค่าตอบแทนให้เหมาะสมด้วย ก่อนไปชมพิพิธภัณฑ์สาธารณสุขอำเภอราษีไศล เก็บรวบรวมผลงาน การทำงานของ 'นพ.สงวน นิตยารัมพงศ์' ผู้บุกเบิกบัตรทองให้คนไทย
2023-09-30 10:40
สปสช. ประกาศข่าวดี “โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ” จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ครอบคลุมดูแลคนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาพยาบาลที่มีภาวะเป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีปัญหาการกลั้นขับถ่ายแล้ว ช่วยลดความเหลื่อมล้ำเข้าถึงการดูแล สปสช.ชวน อปท. ร่วมจัดทำโครงการเพิ่ม ใช้งบ กปท. ดำเนินการดูแล พร้อมเผยข้อมูล ปี 2566 มี อปท. ขับเคลื่อน กปท. จัดทำโครงการผ้าอ้อมฯ แล้ว 2,295 โครงการ ดูแลผู้ป่วย 44,667 คน 
2023-08-12 18:51
หน่วย 50(5) จ.พระนครศรีอยุธยา เผยเน้นการทำงานผ่านเครือข่าย พร้อมเร่งพัฒนาศักยภาพตัวแทนหน่วย 50(5) ที่นั่งเป็นกรรมการในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นทั้ง 157 แห่งทั่วจังหวัด ให้สามารถผลักดันโครงการต่างๆ ในกองทุน รวมทั้งสามารถรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ได้ - สปสช.ชื่นชม รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม วางระบบบริการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
2023-04-22 11:05

Pages