สปสช.ทำหนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท.ในพื้นที่น้ำท่วมใช้เงิน กปท.รับ-ส่งผู้ป่วยไป รพ.ได้

สปสช.ทำหนังสือขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ทำโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย รับ-ส่งผู้ป่วยไป รพ. หรือส่งยาให้ผู้ป่วยได้ เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 


แฟ้มภาพสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

23 ต.ค. 2565 ทีมสื่อ สปสช. แจ้งข่าวว่า นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สปสช.ได้ทำหนังสือไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อขอความร่วมมือแจ้งการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากขณะนี้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง คนพิการ  และผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถเดินทางไปรักษาที่สถานพยาบาลได้  

สปสช.จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) สนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในช่วงเกิดอุทกภัยได้ ตัวอย่างโครงการที่สามารถใช้เงิน กปท. ดำเนินการได้ เช่น โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาพยาบาล โดยมีกิจกรรมรับ-ส่งผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล และโครงการส่งยาให้กับผู้ป่วยในชุมชน โดยมีกิจกรรมรับ-ส่งยาหรือเวชภัณฑ์หรือวัสดุ อุปกรณ์ ที่สถานพยาบาลจัดเตรียมไว้แล้วรับและส่งให้ผู้ป่วย เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

“ด้วยเหตุนี้ สปสช. จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ในการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในสถานการณ์อุทกภัย โดยสามารถใช้งบประมาณได้ตามหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายใต้ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ” นพ.อภิชาติ กล่าว 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์