อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 11 นาที ที่ผ่านมา

การกระจายอำนาจ

2017-03-02 16:48
โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่อีกหนึ่งภาพสะท้อนการกระจายอำนาจที่ไม่เป็นจริง รัฐธรรมนูญใหม่สร้างรัฐราชการแบบรวมศูนย์อำนาจ นักวิชาการชี้ส่วนกลางไม่วางใจท้องถิ่น กฎหมายมี แต่ทางปฏิบัติกลับถูกคุมโดยข้าราชการจากส่วนกลาง ทำท้องถิ่นไม่มีอำนาจตัดสินใจ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดการพัฒนาของตนเอง
2016-08-26 21:19
โมริฮิโกะ ฮิรามัตสึ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 92 ปี โดยเป็นผู้ริเริ่ม "หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์" ต้นแบบ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ส่งเสริมการต้มสุราพื้นบ้าน "โชชู" จนดัง เคยเสนอแนวคิดให้ท้องถิ่นญี่ปุ่นมีอำนาจปกครองตนเองมากขึ้นด้วยการแยกออกเป็นหลายมลรัฐ ในมลรัฐประกอบด้วยกลุ่มจังหวัด ด้านยิ่งลักษณ์เขียนข้อความไว้อาลัยและยกย่องให้เป็นต้นแบบ "โอท็อป" เป็นแรงบันดาลใจ-ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยอย่างกว้างขวาง
2016-08-26 19:20
26 ส.ค. 2559 หลังจากวานนี้ (25 ส.ค.59)  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้อาศัย ม.44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 ออกคำสั่ง คสช. ที่ 50/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ส่งผลให้  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถูกระงับการปฏิบัติราชการ หรือหน้าที่ในกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวโดยยังไม่พ้นจากตําแหน่ง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างนี้ (อ่านรายละเอียด)
2016-06-14 02:13
พูดคุยกับดุลยภาค ปรีชารัชช ถึงรูปแบบรัฐรวมศูนย์/กระจายอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มก้อนชนนั้นนำ พร้อมเสนอว่านอกจากการตั้งคำถามเรื่องประชาธิปไตยศึกษาแล้ว จำเป็นต้องตั้งคำถามที่ลุ่มลึกขึ้นเกี่ยวกับเผด็จการศึกษา ว่าในภูมิภาคแห่งนี้ เหตุใดชนชั้นนำอำนาจนิยมจึงได้อยู่รอด หรือปรับตัวจำแลงแปลงกายอย่างไรในโครงสร้างสถาปัตยกรรมการเมืองยุคปัจจุบัน 000
2016-04-14 05:29
  กระแสการขับเคลื่อนของการจัดการตนเองหรือการกระจายอำนาจของไทยมีมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน การขับเคลื่อนเพื่อการกระจายอำนาจที่เห็นเป็นรูปธรรมมีมานับตั้งแต่ 30-40 กว่าปีก่อนที่ไกรสร ตันติพงศ์อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอแนวความคิดที่จะให้เชียงใหม่มีกฎหมายเป็นของตนเอง แต่พอไม่ได้มีการยกร่างหรือเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด ตามมาด้วย ถวิล ไพรสณฑ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และธเนศวร์ เจริญเมืองก็ออกมารณรงค์ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก็ถูกต่อต้านอย่างรุนแรง
2015-10-12 15:51
ชี้ กนพ. กลไกราชการครอง ไร้ภาคประชาสังคม ตั้งคำถามใช้ม.44 แย่งพื้นที่ชาวบ้านมาจัดสรรให้นายทุน? ตอบโจทย์การพัฒนาให้คนพื้นที่? “คำว่าพิเศษ พิเศษให้ใคร” ระบุเป็นวาระของลัทธิเสรีนิยมใหม่
2015-05-02 17:04
รัฐไทยมีลักษณะเป็นรัฐรวมศูนย์การปกครองไว้ที่ส่วนกลางมากกว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ดังเห็นได้จากกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ที่ยังคุมทรัพยากร เช่น งบประมาณ กำลังคน ตำแหน่งบทบาท เอาไว้ในโครงสร้างการบริหารประเทศ กับปรากฏการณ์ที่ลักษณะสภาพสังคมมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูง (ดังภาพของโครงสร้างรัฐไทยด้านล่าง)  ในขณะที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศบอกว่า คำนึงถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการมีโครงสร้างอำนาจรัฐรวมศูนย์ เน้นการพัฒนาคุณภาพของคนในชนบท ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  ที่ยุทธศาสตร์การศึกษาควรดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ของประเทศด้วย   แต่ยุทธศาสตร์การศึกษาจะ
2015-02-13 19:09
  ในตอนแรกที่มีการประกาศรายชื่อคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารย่อมคาดเดาได้ว่าทิศทางของการเมืองในระดับชาติจะออกมาเช่นใด ซึ่งก็เป็นไปตามคาด แต่ผู้ที่ขับเคลื่อนในเรื่องของการกระจายอำนาจพอมีความหวังอยู่บ้างโดยมีความเชื่อว่าหากอยู่ในสถานการณ์ปกติแล้วย่อมยากที่จะบรรลุผลได้ กอปรกับผู้ที่มีรายชื่อฯนั้นหลายคนได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนในเรื่องของการกระจายอำนาจมาอย่างแข็งขัน แต่เมื่อเห็นร่างฯ ที่จัดทำขึ้นแล้วดูเหมือนจะเป็นตลกร้ายในวงวิชาการที่ว่าด้วยการกระจายอำนาจเลยทีเดียว มาตรา (๒/๗/-)๑
2015-02-07 16:35
หมวด 7 ร่างเสร็จแล้ว ประเด็นการกระจายอำนาจ เปลี่ยนชื่อ ‘องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’-‘องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น’, ให้มีคณะกรรมการแต่งตั้ง ขรก. ส่วนท้องถิ่น โดยระบบคุณธรรม และส่งเสริมให้มีสภาพลเมืองตรวจสอบการทำงาน  

Pages

Subscribe to การกระจายอำนาจ