ตลาดแรงงาน

Economist Intelligence Unit (EIU) คาดปี 2567 อัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวจีนจะยังคงสูงอยู่ เนื่องจากทักษะของผู้จบการศึกษาใหม่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน แม้ว่าจำนวนผู้จบการศึกษาจะมีมาก แต่ตำแหน่งงานส่วนใหญ่กลับอยู่ในภาคการผลิตที่ต้องการแรงงานทักษะน้อย
2024-01-26 12:35
การวิเคราะห์ใหม่จาก Stateline ชี้ว่า 40 รัฐ ในสหรัฐฯ สัดส่วนค่าแรงที่เพิ่มขึ้นของคนทำงานรายได้น้อยในภาคบริการ เพิ่มมากกว่าคนทำงานรายได้สูง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ที่เคยเพิ่มสูงขึ้นมานานหลายทศวรรษ
2024-01-20 11:54
ผลศึกษา Pew Research Center ชี้คนทำงานสูงวัยในสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น นอกจากนี้คนทำงานสูงวัยยังพอใจกับงานของพวกเขามากกว่าคนทำงานอายุน้อยกว่า
2024-01-18 15:23
อัตราการว่างงานและจำนวนผู้ว่างงานที่สนใจหางานได้ลดลงต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่ แต่การว่างงานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นในปี 2567 ความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่สูงขึ้น ร่วมกับกำลังการผลิตที่ซบเซาเป็นสาเหตุให้เกิดความกังวล ตามรายงานการจ้างงานและแนวโน้มสังคมโลกของ ILO: แนวโน้มปี 2567 
2024-01-14 19:47
ข้อมูลจาก ILOSTAT ในโลกแห่งการทำงาน มีหลายภาคส่วนที่ผู้หญิงมีบทบาทสูง, มีพื้นที่ที่ผู้หญิงเพิ่งเข้ามา, และบางพื้นที่ยังไม่ค่อยมีผู้หญิงมากนัก น่าเสียดายที่มุมมองทางเพศแบบดั้งเดิมยังคงมีอยู่ ทำให้การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางเพศในที่ทำงานยังคงมีจำกัด ไม่ว่าจะเป็นในอาชีพในภาค STEM หรือตำแหน่งผู้บริหาร
2023-12-08 12:00
รายงานพิเศษของหอการค้าสหรัฐอเมริกา (U.S. Chamber of Commerce) ชวนทำความเข้าใจการขาดแคลนแรงงานในสหรัฐฯ ว่าภาคส่วนไหนได้รับผลกระทบมากที่สุด
2023-12-05 11:39
นักวิชาการชี้ไทยจะเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานจากประชากรวัยทำงานลดลงต่อเนื่อง มีปัญหาการกระจุกตัวของการผลิตและการจ้างงานสูง เกิดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ประกันสังคมช่วยสร้างระบบสวัสดิการขนาดใหญ่และระบบการออมแบบบังคับ แรงงานเพื่อนบ้านช่วยบรรเทาปัญหา การเคลื่อนย้ายแรงงานสะท้อนธุรกิจอุตสาหกรรมยังไม่ยกระดับสู่การผลิตมูลค่าสูงทักษะแรงงานสูง เสนอปฏิรูประบบทุนประกอบการและแรงงานรับมือ AI สร้างความเป็นธรรมและความสามารถแข่งขันไปพร้อมกัน
2023-12-03 16:44
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำรวจสถานประกอบการ 11,589 แห่ง จาก 77 จังหวัด พบสถานประกอบการมีความต้องการแรงงานอาชีพพื้นฐานในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด ตำแหน่งแรงงานพื้นฐาน ต้องการระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 และไม่มีประสบการณ์ มากที่สุด
2023-11-01 10:59
เดือน ส.ค. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,788,218 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 247,846 คน ถูกเลิกจ้าง 36,367 คน
2023-10-03 12:51
เปิดรายงาน 'ผลการสํารวจค่าใช้จ่ายที่จําเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทํางานในภาคอุตสาหกรรม' ปี 2563-2564 พบปี 63 แรงงานแรกเข้าทํางานได้ค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 348.97 บาท มีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเฉลี่ยวันละ 282.44 บาท ปี 64 ได้ค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 356.36 บาท มีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเฉลี่ยวันละ 285.88 บาท แต่เมื่อคิดรายได้รวมเฉลี่ยอยู่ที่ 411.64 บาท ค่าใช้จ่ายตามคุณภาพเฉลี่ยวันละ 303.18 บาท
2023-09-23 09:59
งานศึกษาชี้ 'คนสมัครงาน' เผชิญกับอคติ เมื่อโพสต์ปัญหาสุขภาพจิตลงในโซเชียลมีเดีย LinkedIn ถูกมองว่ามี 'ความมั่นคงทางอารมณ์-ความรับผิดชอบ' น้อย
2023-09-19 16:38
ฐานข้อมูล ILOSTAT ชี้ การขยายตัวของ 'ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดเล็ก' (MSEs) ทั่วโลกช่วยกระตุ้นให้ผู้คนมีงาน และหากมีการสนับสนุนที่เพียงพอก็สามารถสร้างงานที่ดีได้ ในบริบทของ 'การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม'
2023-09-16 10:22
คนหนุ่มสาวกว่า 72 ล้านคนในทวีปแอฟริกา ตกอยู่ในภาวะ 'NEET' ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การจ้างงาน หรือการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง – ILO ชี้การแก้ไขปัญหาการว่างงานและความเหลื่อมล้ำทางเพศ เป็นสิ่งสำคัญ หากประเทศต่างๆ ในแอฟริกาหวังที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 8 ว่าด้วยการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8: Decent work and economic growth) ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนภายในปี 2030
2023-08-23 14:23
เดือน ก.ค. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,751,849 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 243,184 คน ถูกเลิกจ้าง 34,864 คน
2023-08-22 14:51
หลังโควิด-19 ผู้หญิงในสหรัฐฯ กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานในอัตราสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่กระนั้นงานที่มีค่าตอบแทนดีจำนวนมากในสาขาต่างๆ ก็ยังคงเป็นของผู้ชายเป็นหลัก
2023-08-05 10:00
การศึกษาใหม่ของ McKinsey ที่เผยแพร่เมื่อเดือน ก.ค. 2566 ระบุว่าความก้าวหน้าของ AI ทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงที่จะตกงาน เมื่อเทียบกับผู้ชาย
2023-08-04 10:09

Pages