ประเวศ วะสี

‘หมอประเวศ’ ชี้ปี 2566 “ปีแห่งการเปลี่ยนใหญ่ประเทศไทย” ชูแนวทาง “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” เป็น 'คานงัด' บูรณาการ 8 มิติการพัฒนาประเทศแบบไม่แยกส่วน ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากหนุนเศรษฐกิจมหภาค ระดมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงทุกรุ่นร่วม 1,300 คนผนึกกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลง สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาด้วย “ความรู้ –การเคลื่อนไหวสังคม-เชื่อมโยงฝ่ายนโยบาย” 
2023-04-08 10:38
'ประเวศ' ชี้พุทธศาสนาเป็นทุนอันยิ่งใหญ่พัฒนาประเทศ 'พระธรรมทายาท' เป็นกลไกฐานของชาติแข็งแรง แนะเชื่อมโยงกับผู้นำชุมชน/ประเด็น เป็นภาคีกับองค์กรต่างๆ ส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่สร้างสุข คลายทุกข์ สอดแทรกหลักธรรมในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
2018-07-24 14:18

Pages