Skip to main content
sharethis
  • สืบเนื่องจากกลุ่มแพทย์เกาหลีใต้หยุดงานประท้วงตั้งแต่ปลายเดือน ก.พ. 2567 ถึงตอนนี้ เพื่อประท้วงนโยบายรัฐบาลเตรียมเพิ่มโควต้าจำนวน นศ.แพทย์ แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร รับมือสังคมผู้สูงวัย
  • ผู้ประท้วงมองวิธีรัฐบาลแก้ไม่ตรงจุด สร้างการแข่งขันในระบบ และฐานเงินเดือนลดลง
  • สธ.โสมขาว กดดันหนัก เตรียมระงับใบประกอบวิชาชีพคนที่ไม่ยอมกลับไปทำงาน ด้านกลุ่มนักศึกษาแพทย์กว่า 40 สถาบัน แสดงการสนับสนุนการประท้วงด้วยการบอยคอตไม่เข้าห้องเรียน 


16 มี.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2567 กระทรวงสาธารณสุขของกาหลีใต้ ได้แจ้งเตือนว่าจะมีการระงับใบประกอบวิชาชีพแพทย์ฝึกงานประมาณ 5,000 ราย ที่ฝ่าฝืนคำสั่งให้กลับไปทำงาน หลังจากที่พวกเขาทำการหยุดงานประท้วงแผนการที่ภาครัฐต้องการเพิ่มจำนวนนักศึกษาแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จุน บยอง-วัง (Jun Byung-wang) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า พวกเขาได้ส่งแจ้งเตือนไปยังแพทย์ฝึกงาน 4,944 ราย เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ (3-9 มี.ค. 2567) เมื่อแพทย์เหล่านี้ได้รับแจ้งเตือนแล้วพวกเขาจะต้องยื่นความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับมาตรการลงโทษภายในวันที่ 25 มี.ค. 2567

จุน กล่าวอีกว่า รัฐบาลให้สัญญาว่าจะมีมาตรการทางกฎหมายต่อแพทย์ฝึกงานคนใดก็ตามที่ขู่เพื่อนร่วมงาน หรือขัดขวางเพื่อนร่วมงานของตน ไม่ให้กลับเข้าไปทำงานในโรงพยาบาล ด้วยการนี้ทางกระทรวงจะเปิดฮอตไลน์สายด่วนเพื่อคุ้มครองแพทย์ที่ต้องการจะกลับไปทำงานตามเดิม ทางกระทรวงจะทำทุกทางเพื่อที่จะช่วยเหลือแพทย์ฝึกงานที่ต้องการกลับไปทำงาน

มีการประเมินเมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า มีแพทย์ฝึกงานรวม 11,994 ราย จากโรงพยาบาลฝึกสอน 100 แห่งที่ทำการหยุดงานประท้วง คิดเป็นร้อยละ 93 ของแพทย์ฝึกงานทั้งหมด

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 'โช เคียว-ฮง' (Cho Kyoo-hong) กล่าวว่า รัฐบาลจะมาตรการผ่อนผันให้กับแพทย์ฝึกงานในการกลับเข้าทำงานก่อนที่กระบวนการราชการจะทำการการระงับใบอนุญาตของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แพทย์ที่หยุดงานประท้วงกลับมาทำงานโดยเร็ว

นศ.แพทย์บอยคอตต์เข้าชั้นเรียน

นอกจากแพทย์ฝึกหัดแล้ว เมื่อ 11 มี.ค. 2567 มีรายงานจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์โคเรียเฮรัลด์ของเกาหลีใต้ รายงานว่า นักศึกษาแพทย์ในเกาหลีใต้ทำการบอยคอตการเข้าชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการประท้วง

กระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ ระบุว่า มีวิทยาลัยแพทย์ทั้งหมด 40 แห่งในเกาหลีใต้จำเป็นต้องเลื่อนการเปิดชั้นเรียนออกไป หรือไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เลย เพราะนักศึกษาปฏิเสธที่จะเข้าชั้นเรียน

การบอยคอตไม่เข้าชั้นเรียนนี้สร้างความเสี่ยงให้กับนักศึกษาเอง จากการที่นักศึกษาในเกาหลีใต้ต้องเข้าชั้นเรียนตามกำหนดขั้นต่ำ ไม่เช่นนั้นจะถูกภาคทัณฑ์ได้ ทำให้เกิดความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเกิดการ "พักการเรียนหมู่" เกิดขึ้นจำนวนมากในหมู่นักศึกษาวิชาแพทย์ และอาจจะนำไปสู่การขาดแคลนนักศึกษาแพทย์ได้

สาเหตุที่แพทย์ฝึกหัดและนักศึกษาแพทย์เหล่านี้ทำการประท้วง เพราะต้องการต่อต้านแผนการของรัฐบาลในการเพิ่มโควต้ารับนักศึกษาแพทย์ต่อปีในเกาหลีใต้ โดยที่ภาครัฐอ้างเหตุผลว่าเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาภาวะประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จนทำให้มีความต้องการแพทย์เพิ่มขึ้น รวมถึงเพื่อตอบสนองต่อภาคส่วนการแพทย์ที่ขาดแคลนอย่างภาคส่วนกุมารเวชศาสตร์ และภาคส่วนศัลยกรรมประสาท 

ขณะที่ฝ่ายแพทย์ฝึกหัด โต้แย้งว่า การเพิ่มจำนวนนักศึกษาแพทย์ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง แต่จะเป็นการเพิ่มการแข่งขันระหว่างแพทย์ด้วยกันเองทำให้อัตราเงินเดือนแย่ลง รวมถึงจะทำลายคุณภาพของการศึกษาแพทย์ และบริการสุขภาพอื่นๆ ส่งผลให้ค่ารักษาแพงขึ้นสำหรับคนไข้ แพทย์ผู้ประท้วงเรียกร้องว่า ก่อนที่จะเพิ่มโควต้านักศึกษาแพทย์ รัฐบาลควรจะหันไปแก้ไขปัญหาค่าแรงต่ำในแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง และเพิ่มกาคุ้มครองทางกฎหมายให้ดีขึ้นเมื่อเกิดกรณีการฟ้องร้องมากเกินไป เพื่อเอาผิดแพทย์เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ แบบที่เรียกว่า "คดีทุรเวชปฏิบัติ"

รัฐบาลเกาหลีใต้เสนอขอคุยกับ นศ. แพทย์

โดยทั่วไปแล้ว นักศึกษามหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ที่ขาดเรียนเกิน 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ในเทอมนั้นจะถูกปรับให้ตก และสำหรับวิทยาลัยแพทย์แล้วนักศึกษาจะต้องซ้ำชั้นอีกปีหนึ่งถ้าหากตกเพียงวิชาเดียว ในกรณีของมหาวิทยาลัยฮัลลิม นักศึกษาทำการบอยคอตชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการพักการเรียนหมู่ถ้าหากพวกเขายังไม่เข้าชั้นเรียนภายในวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา

สำหรับวิทยาลัยแพทย์ที่ทำการเลื่อนเปิดการเรียนการสอนนั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเลื่อนไปเปิดการเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือน เม.ย. ที่จะถึงนี้ เพราะกฎหมายการศึกษาของเกาหลีใต้กำหนดให้คอร์สเรียนในหนึ่งเทอมจะต้องมีการเรียนการสอนอย่างน้อย 15 สัปดาห์

ทางรัฐบาลเสนอว่าจะมีการพูดคุยกับนักศึกษาแพทย์เหล่านี้ และบอกว่าจะหารือกันในเรื่องทำให้พวกเขากลับมาสู่การเรียนการสอนตามปกติถ้า หากนักศึกษาเหล่านี้ตอบกลับรัฐบาล

มีนักศึกษาราว 18,800 ราย หรือร้อยละ 30 ของนักศึกษาแพทย์เกาหลีใต้ทั้งหมดที่ทำการยื่นในลา มีอยู่ 5,500 รายที่ได้รับการรับรองใบลาตามกระบวนการที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้ ยืนยันว่า "การเคลื่อนไหวเป็นหมู่คณะไม่นับเป็นเหตุผลที่จะขอลาได้" จนทำให้เป็นการปฏิเสธความชอบธรรมของคำร้องขอลาเรียนของนักศึกษาจำนวนมาก

การที่แพทย์ฝึกงานหยุดงานประท้วงส่งผลให้เกิดการยกเลิกหรือการเลื่อนการผ่าตัดและการรักษาฉุกเฉินออกไปหลายกรณี ทำให้ทางการเกาหลีใต้ต้องใช้มาตรการให้หน่วยแพทย์ทหารและแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขรวม 158 ราย เข้าไปช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ เป็นเวลา 4 สัปดาห์

 

เรียบเรียงจาก

License suspension notices sent to some 5,000 defiant trainee doctors, The Korea Herald, 11-03-2024

Medical schools paralyzed due to en masse boycotts, The Korea Herald, 11-03-2024

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net