ครม.อนุมัติงบกลาง 568 ล้านเป็นค่าที่ดินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

ครม.อนุมัติวงเงิน 568,228,255 บาท ให้การรถไฟฯ จัดสรรที่ดินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภาเตรียมส่งมอบเอกชนภายในตุลาคม 64 เพื่อให้เดินหน้าก่อสร้างตามแผน

1 มิ.ย.2564 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 568,228,255 บาท สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สก.พอ.) เสนอ

การอนุมัติครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืนในโครงการรถไฟความเร็วสูงภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ฝ่ายรัฐจะต้องส่งมอบพื้นที่โครงการช่วงสุวรรณภูมิถึงอู่ตะเภาให้แก่ บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด (เอกชนคู่สัญญา) ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ตามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบดังกล่าวภายในวันที่ 8 มิ.ย.2564 นี้เพื่อให้ส่งมอบพื้นที่ได้ทันตามกำหนดเพื่อไม่ให้ รฟท.มีความเสี่ยงที่อาจผิดสัญญา

ภาพจากเว็บไซต์ของโครงการ EEC

โครงการรถไฟความเร็วสูงนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญภายใต้แผนงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor (EEC)) โดยเป็นความร่วมมือในการลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) โดยเป็นโครงการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ ลงนามสัญญากับ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด (กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร)

เว็บไซต์ของโครงการ EEC ระบุความคืบหน้าโครงการนี้ว่า รฟท.เตรียมส่งมอบพื้นที่ระยะทาง 170 กม.ซึ่งเป็นพื้นที่ในการดำเนินโครงการประมาณ 5,521 ไร่ให้บริษัทคู่สัญญาซึ่งคืบหน้าไปแล้ว 86% ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนกันยายน 2564 และบริษัทคู่สัญญาได้ออกแบบและเริ่มเตรียมการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างถนนสะพาน บ้านพักคนงานและโรงหล่อชิ้นส่วนแล้ว ซึ่งพร้อมดำเนินการก่อสร้างทันทีเมื่อได้รับมอบพื้นที่ คาดว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้จะพร้อมเปิดบริการในปี 2568 นอกจากนั้นในโครงการนี้รวมไปถึงการปรับปรุงแอร์พอร์ต ลิงก์ด้วย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์