ธนชาตเปิดประมูลขายหนี้สินเชื่อและเช่าซื้อ มูลค่า 3,300 ล้านบาท