โครงการ Google Policy Fellowship กับ iLaw.or.th

โดยกูเกิ้ลจะมอบทุนการศึกษาจำนวน 7,500 USD ให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการประเมิน

ถ้าคุณคือนิสิต-นักศึกษาที่สนใจในนโยบายอิน เทอร์เน็ตกับการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมในสังคม สิทธิเสรีภาพออนไลน์ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Google Policy Fellowship กับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจการค้นคว้าและถกเถียง ในประเด็นสังคมออนไลน์กับนโยบายสาธารณะ เข้าร่วมทำงานเป็นเวลาอย่างน้อย 10 สัปดาห์ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2555

ผู้ได้รับคัดเลือกจะใช้เวลา 10 สัปดาห์ในการผลิตชิ้นงานศึกษาเกี่ยวกับนโยบายอินเทอร์เน็ต โดยมีพี่เลี้ยงในองค์กรให้คำปรึกษา รวมถึงอาจมีที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นนักวิชาการหรือนักเคลื่อนไหวที่มีความ เชี่ยวชาญในประเด็นที่ศึกษา

ผู้ได้รับทุนจะร่วมงานและกิจกรรมตามที่องค์กรมอบหมาย เช่น การเขียนข่าวหรือสกู๊ป หรือทำงานข้อมูลคดีด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้ได้รับทุน

ผู้สนใจ ส่งเอกสารต่อไปนี้ มายังอีเมล google.fellowship@ilaw.or.th

หมดเขตรับใบสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2555 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในเดือนมีนาคม 2555

ข้อมูลเพิ่มเติม www.ilaw.or.th

Contact: 
google.fellowship@ilaw.or.th

Classifieds

...