วันหนังสือเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 4

3-8 เมษายน 2455 @ TK park พบกับ ร้อยกิจกรรมวันหนังสือเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 4

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ,นิตยสาร Mother&Care และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน

ขอเชิญ เด็กๆ เยาวชน และผู้ปกครอง รวมพลสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูโลกการอ่าน ในงาน “ร้อยกิจกรรมวันหนังสือเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 4

พบกับกิจกรรมที่สรรค์สร้างพลังสมอง ต่อยอดการเรียนรู้ และเสริมสร้างจิตนาการให้กับเด็ก ผ่านโลกแห่งการอ่าน การเล่นนิทาน พร้อมสาระความรู้เพื่อผู้ใหญ่

มาร่วมสร้าง เสริม เติม พลังร่วมกัน
ใน วันอังคารที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2555
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น.
ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิล์ด

Contact: 
02-270-1350-4 ต่อ 115

Classifieds

...