กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ขยายเวลา

การเสนอชื่อผู้มีผลงานสิทธิฯ ดีเด่น เพื่อรับรางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาท

* * * * *

รางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประจำปี 2555

* * * * *ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ขยายเวลารับการเสนอชื่อ ชื่อ บุคคล / กลุ่มบบุคล / องค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เพื่อรับรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประจำปี 2555 ขอเป็นเพียงชื่อที่ถูกเสนอมีคุณสมบัติดังนี้

มีความโดดเด่นในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
ไม่จำกัดอาชีพ
ไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติไทย
เป็นบุคคล หรือ กลุ่ม/คุณะบุคคลก็ได้

* * * * *

กติกาการเสนอชื่อ

ไม่สามารถเสนอชื่อตนเองได้
หนึ่งคน เสนอได้เพียงหนึ่งชื่อ
การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อด้านล่างนี้ แล้วกรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร จะนำไปพิจารณาเพื่อมอบรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ซึ่งได้แก่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ในงานวันครอบรอบการหายตัวไปของ ทนายสมชาย นีละไพจิตร ในเดือน เมษายนนี้

การให้รางวัลสมชาย นีละไพจิตร เป็นรางวัลที่จะมีการจัดขึ้นทุกปี โดยเริ่มในปี 2555 เป็นปีแรก เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ที่มีคุณูประการ เสียสละ ในการส่งเสริม ปกป้อง สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย การให้รางวัลเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำงานอย่างเสียสละ และยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ให้ได้รับการยอมรับในสังคมเพิ่มขึ้น โดยการให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ขยายเวลาสำหรับการเสนอชื่อ จนถีง 30 เมษายน 2555

* * * * *

วิธีการเสนอชื่อ

กรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/wmXOA0 หรือไปที่ somchaiaward.org
หรือส่งมาทางไปรษณีย์ โดยพิมพ์ข้อความในฟอร์มเดียวกันแล้วปรินท์ หรือปรินท์แล้วเขียนด้วยลายมือ แล้วส่งมาที่

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร เลขที่ 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. 10320

* * * * *

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-829-1167

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai