โครงการสะพานประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง

โครงการสะพานประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง

  • Deputy Chief of Party
  • Monitoring and Evaluation Manager

รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติตามเอกสารแนบ

หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 พฤษภาคม 2556