Media Monitor รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่งานผลิตและวิเคราะห์สื่อ

Media Monitor รับสมัครงาน

โครงการมีเดียมอนิเตอร์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ต้องการผู้ร่วมงานเพิ่ม 1 ตำแหน่ง คือ

เจ้าหน้าที่งานผลิตและวิเคราะห์สื่อ

วุฒิการศึกษาปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศสาตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ คือ จัดทำและดูแลเนื้อหาเว็บไซต์ ออกแบบสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดหาข้อมูลสื่อเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ บันทึกและจัดเก็บข้อมูลสัญญาณรายการ หรือข้อมูลสื่อที่ศึกษาวิเคราะห์ ร่วมศึกษาวิเคราะห์สื่อหรือมอนิเตอร์ จัดทำต้นฉบับผลการศึกษา ฯลฯ โดยมีประสบการณ์ในการทำงานดังระบุ หรืองานการผลิต การจัดทำสื่อ รวมทั้งเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีประวัติการทำงานดี  รักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า มีทักษะการเขียน พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง หากทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 พฤษภาคม  2556 ทาง  Email : mediamonitorth@hotmail.co.th

โดยแนบไฟล์ข้อมูล ดังนี้

  1. ข้อมูลผู้สมัคร : ชื่อ-นามสกุล – เลขบัตรประจำตัวประชาชน – ที่อยู่ตามบัตร –ที่อยู่และข้อมูลเพื่อการติดต่อ - ประวัติการศึกษาและการทำงาน  - รายชื่อบุคคลที่รับรอง (อย่างน้อย 2 คน) พร้อมข้อมูลเพื่อการติดต่อ - เหตุผลที่สนใจสมัครทำงานกับโครงการ
  2. สำเนา Transcript ปริญญาตรี  ปริญญาโท

  3. เอกสารรับรองการทำงาน

 

ดูรายละเอียดที่ www.mediamonitor.in.th

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai